Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2723(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000153/2011 (B7-0421/2011)

Debatten :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 13 september 2011 - Straatsburg

19. EU-strategie inzake dakloosheid (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-000153/2011) van Pervenche Berès en Karima Delli, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: EU-strategie inzake dakloosheid (B7-0421/2011)

Karima Delli licht de mondelinge vraag toe.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Őry, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Sari Essayah, Frédéric Daerden, Paul Murphy, Anne Delvaux, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Göncz, Willy Meyer, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Marie-Christine Vergiat, Regina Bastos, Íñigo Méndez de Vigo, Sylvana Rapti, Elisabeth Morin-Chartier, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik en Monika Smolková.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Iosif Matula, Phil Prendergast, Elena Băsescu en Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès en Karima Delli, namens de Commissie EMPL, over een EU-strategie inzake dakloosheid (B7-0475/2011)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 14.9.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid