Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000153/2011 (B7-0421/2011)

Rozpravy :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg

19. Stratégia EÚ pre bezdomovectvo (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000153/2011) , ktorú položili Pervenche Berès a Karima Delli, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (B7-0421/2011)

Karima Delli rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

László Andor (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Csaba Őry v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Elizabeth Lynne v mene skupiny ALDE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, nezaradená poslankyňa Diane Dodds, Sari Essayah, Frédéric Daerden, Paul Murphy, Anne Delvaux, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Göncz, Willy Meyer, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Marie-Christine Vergiat, Regina Bastos, Íñigo Méndez de Vigo, Sylvana Rapti, Elisabeth Morin-Chartier, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik a Monika Smolková.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Iosif Matula, Phil Prendergast, Elena Băsescu a Claudiu Ciprian Tănăsescu.

V rozprave vystúpil László Andor.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Pervenche Berès a Karima Delli, v mene výboru EMPL, o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (B7-0475/2011)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 14.9.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia