Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000153/2011 (B7-0421/2011)

Debatter :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 13 september 2011 - Strasbourg

19. EU:s strategi mot hemlöshet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-000153/2011) från Pervenche Berès och Karima Delli, för utskottet EMPL, till kommissionen: EU:s strategi mot hemlöshet (B7-0421/2011)

Karima Delli utvecklade den muntliga frågan.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Csaba Őry för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Sari Essayah, Frédéric Daerden, Paul Murphy, Anne Delvaux, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Göncz, Willy Meyer, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Marie-Christine Vergiat, Regina Bastos, Íñigo Méndez de Vigo, Sylvana Rapti, Elisabeth Morin-Chartier, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik och Monika Smolková.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet:, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Iosif Matula, Phil Prendergast, Elena Băsescu och Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Talare: László Andor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Pervenche Berès och Karima Delli, för utskottet EMPL, om en EU-strategi mot hemlöshet (B7-0475/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 14.9.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy