Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Direktivet om mægling i medlemsstaterne (forhandling)
 4.Det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex) ***I (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Anmodning om ophævelse af Hans-Peter Martins parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.2.Det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.3.En fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.4.Forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.5.Ophævelse af forældede rådsretsakter ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.6.Ophævelse af forordning (EØF) nr. 429/73 og forordning (EF) nr. 215/2000 ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.7.Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (Kodifikation) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.8.Betingelserne for adgang til det globale satellitbaserede navigationssystem, der er en statsreguleret tjeneste etableret under Galileo-programmet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.9.Den internationale overenskomst om tropisk træ (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.10.Aftale EU-Schweiz om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.11.Aftalen EU-Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.12.Udvidelse af aftalen EF-Schweiz om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Liechtenstein *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.13.Konventionen om bevarelse og forvaltning af højsøfiskeressourcer i det sydlige Stillehav *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.14.Aftale EU/Brasilien om civil luftfartssikkerhed *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.15.Aftale EU/Island og Norge om procedurerne for overgivelse mellem EU's medlemsstater og Island og Norge *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.16.Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.17.Revisionspolitik – Læren af krisen (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.18.Situationen for kvinder, som nærmer sig pensionsalderen (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.19.Direktivet om mægling i medlemsstaterne (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.20.Reglerne for gennemførelse af frivillig graduering af direkte betalinger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik ***I (afstemning)
  
5.21.Offentligt støttede eksportkreditter ***I (endelig afstemning)
  
5.22.En effektiv råstofstrategi for Europa (afstemning)
  
5.23.EU's terrorbekæmpelsespolitik: vigtigste resultater og fremtidige udfordringer (afstemning)
  
5.24.Nuværende og fremtidig forvaltning af fiskeriet i Sortehavet (afstemning)
  
5.25.Sikkerhed i forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore (afstemning)
  
5.26.Kvindelige iværksættere i små og mellemstore virksomheder (afstemning)
 6.Højtideligt møde - Polen
 7.Velkomstord
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Fortolkning af forretningsordenen
 12.Modtagne dokumenter
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 14.Integritet og gennemsigtighed på energimarkedet ***I (forhandling)
 15.Årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2009) - Bedre lovgivning, subsidiaritet, proportionalitet og intelligent regulering - Aktindsigt 2009-2010 (forhandling)
 16.Aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2010 (forhandling)
 17.Spørgetid til Kommissionen
 18.Internationalisering af europæiske SMV'er (forhandling)
 19.EU-strategi til afhjælpning af hjemløshed (forhandling)
 20.En overordnet strategi vedrørende de ikke-CO2-klimarelevante menneskeskabte emissioner (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (271 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1340 kb) 
 
Protokol (254 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) Afstemningsresultater (225 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (636 kb) 
 
Protokol (270 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (456 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1340 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik