Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 13. syyskuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Sovittelua koskevan direktiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa (keskustelu)
 4.Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) ***I (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Hans-Peter Martinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.2.Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.3.Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön valvontajärjestelmä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.4.Eräiden yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevien vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.5.Eräiden vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.6.Asetuksen (ETY) N:o 429/73 ja asetuksen (EY) N:o 215/2000 kumoaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.7.Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (kodifikaatio) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.8.Julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdot Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.9.Kansainvälinen trooppista puuta koskeva sopimus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.10.EU:n ja Sveitsin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.11.EU:n ja Norjan välinen maataloustuotteiden kaupassa myönnettäviä lisäetuuksia koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.12.EY:n ja Sveitsin välisen, maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentaminen koskemaan Liechtensteiniä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.13.Aavan meren kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Etelä-Tyynellämerellä koskeva yleissopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.14.Siviili-ilmailun turvallisuutta koskeva EU:n ja Brasilian välinen sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.15.EU:n sekä Islannin ja Norjan välisen Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan välistä luovutusmenettelyä koskevan sopimuksen tekeminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.16.Polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimiva yhteisyritys * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.17.Tilintarkastuspolitiikka: kriisin opetukset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.18.Eläkeikää lähestyvien naisten tilanne (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.19.Sovittelua koskevan direktiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.20.Yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten suorien tukien vapaaehtoinen mukauttaminen ***I (äänestys)
  
5.21.Julkisesti tuetut vientiluotot ***I (lopullinen äänestys)
  
5.22.Tehokas eurooppalainen raaka-ainestrategia (äänestys)
  
5.23.EU:n terrorisminvastainen politiikka: tärkeimmät saavutukset ja tulevaisuuden haasteet (äänestys)
  
5.24.Mustanmeren kalastus (äänestys)
  
5.25.Öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuus avomerellä (äänestys)
  
5.26.Naisyrittäjyys pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (äänestys)
 6.Juhlaistunto - Puola
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Työjärjestyksen tulkinta
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 14.Energiamarkkinoiden eheys ja läpinäkyvyys ***I (keskustelu)
 15.Vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009) - Parempi lainsäädäntö, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate sekä järkevä sääntely - Asiakirjojen julkisuus vuosina 2009–2010 (keskustelu)
 16.Vetoomusvaliokunnan vuonna 2010 käsittelemät asiat (keskustelu)
 17.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 18.Euroopan pk-yritysten kansainvälistyminen (keskustelu)
 19.Asunnottomia koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 20.Kattava lähestymistapa ilmastoon vaikuttaviin ihmisen toiminnan aiheuttamiin muihin kuin hiilidioksidipäästöihin (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (280 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1340 kb) 
 
Pöytäkirja (258 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (273 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (692 kb) 
 
Pöytäkirja (268 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (353 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1341 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö