Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2011. szeptember 13., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A közvetítésre irányuló irányelv tagállami végrehajtása (vita)
 4.Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) ***I (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.Hans-Peter Martin parlamenti képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.2.Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.3.A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.4.A közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogi aktusok ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.5.Egyes elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.6.A 429/73/EGK és a 215/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.7.Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.8.A Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.9.Nemzetközi megállapodás a trópusi faanyagokról (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.10.Az EU és Svájc között létrejött, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.11.Az EU és Norvégia között a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.12.Az EK és Svájc között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjesztése Liechtensteinre *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.13.A Csendes-óceán déli részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezmény *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.14.Az EU és Brazília közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.15.Az EU és Izland, valamint Norvégia közötti, az EU tagállamai és Izland, valamint Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.16.Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.17.Könyvvizsgálati politika – a válság tanulságai (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.18.A nyugdíjkorhatárhoz közeledő nők helyzete (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.19.A közvetítésre irányuló irányelv tagállami végrehajtása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.20.A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen kifizetések önkéntes modulációja ***I (szavazás)
  
5.21.A hivatalosan támogatott exporthitelek ***I (zárószavazás)
  
5.22.Hatékony európai nyersanyag-politikai stratégia (szavazás)
  
5.23.Az EU terrorizmusellenes politikája: legfőbb eredmények és jövőbeni kihívások (szavazás)
  
5.24.A fekete-tengeri halászati gazdálkodás (szavazás)
  
5.25.A tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezelése (szavazás)
  
5.26.Női vállalkozók a kis- és középvállalkozások világában (szavazás)
 6.Ünnepélyes ülés – Lengyelország
 7.Köszöntés
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Az eljárási szabályzat értelmezése
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 14.Az energiapiac integritása és átláthatósága ***I (vita)
 15.Éves jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2009) – A jogalkotás minőségének javítása, szubszidiaritás és arányosság, intelligens szabályozás – A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés (2009–2010) (vita)
 16.A Petíciós Bizottság 2010. évi tevékenysége (vita)
 17.A Bizottsághoz intézett kérdések órája
 18.Az európai kkv-k tevékenységének nemzetközivé tétele (vita)
 19.Az Unió hajléktalansággal kapcsolatos stratégiája (vita)
 20.A szén-dioxid-mentes, éghajlatot befolyásoló emberi eredetű kibocsátásokkal kapcsolatos átfogó megközelítés (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (277 kb) Jelenléti ív (61 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (1340 kb) 
 
Jegyzőkönyv (310 kb) Jelenléti ív (51 kb) A szavazások eredménye (247 kb) Név szerinti szavazás eredménye (719 kb) 
 
Jegyzőkönyv (283 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (474 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1342 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat