Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2011. gada 13. septembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 3.Direktīva par starpniecību dalībvalstīs (debates)
 4.Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) ***I (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Pieprasījums atcelt Hans-Peter Martin deputāta imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.2.Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.3.Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.4.Novecojušu Padomes tiesību aktu atcelšana kopējās lauksaimniecības politikas jomā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.5.Dažu novecojušu Padomes tiesību aktu atcelšana ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.6.Regulas (EEK) Nr. 429/73 un Regulas (EK) Nr. 215/2000 atcelšana ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.7.Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekme uz vidi ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.8.Publiskais regulētais pakalpojums, ko piedāvā globālā satelītu radionavigācijas sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo programmu ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.9.Starptautiskais nolīgums par tropu kokmateriāliem (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.10.Eiropas Savienības un Šveices nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.11.ES un Norvēģijas nolīgums par lauksaimniecības produktu papildu tirdzniecības atvieglojumiem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.12.Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību attiecināšana uz Lihtenšteinas Firstisti *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.13.Konvencija par tāljūras zvejas resursu saglabāšanu un pārvaldību Klusā okeāna dienvidu daļā *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.14.Eiropas Savienības un Brazīlijas nolīgums par civilās aviācijas drošību *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.15.Nolīgums starp Eiropas Savienību un Īslandi un Norvēģiju par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Īslandi un Norvēģiju *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.16.Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis" * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.17.Revīzijas politika — no krīzes gūtā pieredze (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.18.Pirmspensijas vecuma sieviešu stāvoklis (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.19.Direktīva par starpniecību dalībvalstīs (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.20.Brīvprātīga modulācija tiešajiem maksājumiem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku ***I (balsošana)
  
5.21.Valsts atbalstīti eksporta kredīti ***I (galīgais balsojums)
  
5.22.Efektīva Eiropas stratēģija izejvielu jomā (balsošana)
  
5.23.ES pretterorisma politika — galvenie sasniegumi un nākotnes uzdevumi (balsošana)
  
5.24.Melnās jūras zvejniecība (balsošana)
  
5.25.Drošība, veicot naftas un gāzes nozares darbības jūrā (balsošana)
  
5.26.Sieviešu iesaistīšanās uzņēmējdarbībā mazos un vidējos uzņēmumos (balsošana)
 6.Svinīgā sēde – Polija
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Reglamenta interpretācija
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 14.Enerģijas tirgus integritāte un pārredzamība ***I (debates)
 15.Divdesmit septītais gada pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2009. gads) - Tiesību aktu labāka izstrāde, subsidiaritāte un proporcionalitāte, un lietpratīgs regulējums - Publiska piekļuve 2009. un 2010. gada dokumentiem (debates)
 16.Lūgumrakstu komitejas darbība 2010. gadā (debates)
 17.Jautājumu laiks (Komisija)
 18.Eiropas MVU internacionalizācija (debates)
 19.ES stratēģija bezpajumtniecības novēršanai (debates)
 20.Visaptveroša pieeja ar CO2 nesaistītām klimatu ietekmējošām antropogēnajām emisijām (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (277 kb) Apmeklējumu reģistrs (61 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1340 kb) 
 
Protokols (301 kb) Apmeklējumu reģistrs (51 kb) Balsošanas rezultāti (246 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (715 kb) 
 
Protokols (273 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (459 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1409 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika