Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 13 września 2011 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Dyrektywa dotycząca mediacji w państwach członkowskich (debata)
 4.Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) ***I (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Uchylenie niektórych nieaktualnych aktów prawnych Rady ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Uchylenie rozporządzeń (EWG) nr 429/73 i (WE) nr 215/2000 ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Skutki wywierane przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.8.Usługi publiczne o regulowanym dostępie oferowane przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.9.Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.10.Umowa UE/Szwajcaria w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.11.Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.12.Rozszerzenie na Księstwo Liechtensteinu stosowania umowy WE/Szwajcaria w sprawie handlu produktami rolnymi *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.13.Konwencja w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.14.Umowa między UE a Brazylią dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.15.Umowa między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.16.Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.17.Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.18.Sytuacja kobiet zbliżających się do wieku emerytalnego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.19.Dyrektywa dotycząca mediacji w państwach członkowskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.20.Dobrowolna modulacja płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej ***I (głosowanie)
  
5.21.Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe ***I (głosowanie końcowe)
  
5.22.Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców (głosowanie)
  
5.23.Unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi: najważniejsze osiągnięcia i nadchodzące wyzwania (głosowanie)
  
5.24.Rybołówstwo na Morzu Czarnym (głosowanie)
  
5.25.Bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (głosowanie)
  
5.26.Przedsiębiorczość kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach (głosowanie)
 6.Uroczyste posiedzenie - Pologne
 7.Oficjalne powitanie
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Wykładnia Regulaminu
 12.Składanie dokumentów
 13.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 14.Integralność i przejrzystość rynku energii ***I (debata)
 15.Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2009) - Lepsze stanowienie prawa, pomocniczość i proporcjonalność oraz inteligentne regulacje - Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2009-2010 (debata)
 16.Działalność Komisji Petycji w roku 2010 (debata)
 17.Tura pytań do Komisji
 18.Internacjonalizacja europejskich MŚP (debata)
 19.Strategia UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (debata)
 20.Kompleksowe podejście do antropogenicznej, wpływającej na klimat emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2 (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (280 kb) Lista obecności (61 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1340 kb) 
 
Protokół (307 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (240 kb) Wyniki głosowań imiennych (667 kb) 
 
Protokół (281 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (460 kb) Wyniki głosowań imiennych (1339 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności