Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 13 septembrie 2011 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Directiva privind medierea în statele membre (dezbatere)
 4.Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) ***I (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Cererea de ridicare a imunităţii lui Hans-Peter Martin (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Abrogarea unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Abrogarea anumitor acte caduce ale Consiliului ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 429/73 și a Regulamentului (CE) nr. 215/2000 ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.7.Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.8.Serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigaţie prin satelit constituit în cadrul programului Galileo ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.9.Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.10.Acordul UE/Elveția privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.11.Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei cu privire la acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.12.Extinderea asupra Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului CE/Elveţia privind comerțul cu produse agricole *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.13.Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.14.Acordul UE-Brazilia privind siguranța aviației civile *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.15.Acordul dintre UE și Islanda și Norvegia privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.16.Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.17.Politica de audit: lecțiile crizei (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.18.Situaţia femeilor care se apropie de vârsta pensionării (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.19.Directiva privind medierea în statele membre (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.20.Modularea voluntară a plăților directe în cadrul politicii agricole comune ***I (vot)
  
5.21.Creditele la export care beneficiază de sprijin public ***I (vot final)
  
5.22.O strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa (vot)
  
5.23.Politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări (vot)
  
5.24.Gestionarea actuală şi viitoare a pescuitului în Marea Neagră (vot)
  
5.25.Siguranța activităților petroliere și gaziere offshore (vot)
  
5.26.Spiritul întreprinzător al femeilor în întreprinderile mici și mijlocii (vot)
 6.Şedinţă solemnă - Polonia
 7.Urări de bun venit
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Interpretarea Regulamentului de procedură
 12.Depunere de documente
 13.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 14.Integritatea şi transparenţa pieţei energiei ***I (dezbatere)
 15.Raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2009) - O mai bună legiferare, subsidiaritate şi proporţionalitate şi o reglementare inteligentă - Accesul public la documente pentru anii 2009-2010 (dezbatere)
 16.Activităţile Comisiei pentru petiţii în anul 2010 (dezbatere)
 17.Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei
 18.Internaţionalizarea IMM-urilor europene (dezbatere)
 19.Strategia UE privind persoanele fără adăpost (dezbatere)
 20.O abordare globală a emisiilor antropogenice, altele decât emisiile de CO2, ce afectează clima (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 22.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (284 kb) Listă de prezență (61 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (1340 kb) 
 
Proces-verbal (313 kb) Listă de prezență (51 kb) Rezultatele voturilor (240 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (657 kb) 
 
Proces-verbal (276 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (460 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1338 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate