Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Smernica o mediácii v členských štátoch (rozprava)
 4.Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) ***I (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Hansa-Petra Martina (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Zrušenie určitých zastaraných právnych aktov Rady ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Zrušenie nariadenia (EHS) č. 429/73 a nariadenia (ES) č. 215/2000 ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Vplyvy určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.8.Verejne regulovaná služba, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.9.Medzinárodná dohoda o tropickom dreve (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.10.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.11.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.12.Rozšírenie Dohody medzi ES a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami na Lichtenštajnsko *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.13.Dohovor o ochrane a riadení rybolovných zdrojov na otvorenom mori v južnom Tichom oceáne *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.14.Dohoda medzi EÚ a Brazíliou o bezpečnosti civilného letectva *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.15.Dohoda medzi EÚ a Islandom a Nórskom o vydávacom konaní medzi členskými štátmi EÚ a Islandom a Nórskom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.16.Spoločný podnik pre palivové články a vodík * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.17.Audítorská politika: poučenie z krízy (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.18.Situácia žien v preddôchodkovom veku (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.19.Smernica o mediácii v členských štátoch (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.20.Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I (hlasovanie)
  
5.21.Štátom podporované vývozné úvery ***I (záverečné hlasovanie)
  
5.22.Účinná stratégia pre oblasť surovín pre Európu (hlasovanie)
  
5.23.Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu: hlavné úspechy a budúce výzvy (hlasovanie)
  
5.24.Rybné hospodárstvo v Čiernom mori (hlasovanie)
  
5.25.Bezpečnosť prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (hlasovanie)
  
5.26.Podnikanie žien v rámci malých a stredných podnikov (hlasovanie)
 6.Slávnostná schôdza - Poľsko
 7.Oficiálne privítanie
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Výklad rokovacieho poriadku
 12.Predložené dokumenty
 13.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 14.Integrita a transparentnosť trhu s energiou ***I (rozprava)
 15.Výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2009) - Lepšia tvorba právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita a inteligentná regulácia - Prístup verejnosti k dokumentom za obdobie 2009 – 2010 (rozprava)
 16.Činnosť Výboru pre petície za rok 2010 (rozprava)
 17.Hodina otázok pre Komisiu
 18.Internacionalizácia európskych MSP (rozprava)
 19.Stratégia EÚ pre bezdomovectvo (rozprava)
 20.Komplexný prístup k antropogénnym emisiám, iným ako CO2, ovplyvňujúcim klímu (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (265 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1340 kb) 
 
Zápisnica (301 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (251 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (665 kb) 
 
Zápisnica (275 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (538 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1406 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia