Indiċi 
Minuti
PDF 282kWORD 309k
It-Tlieta, 13 ta' Settembru 2011 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Id-direttiva dwar il-medjazzjoni fl-Istati Membri (dibattitu)
 4.L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) ***I (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Hans-Peter Martin (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.3.Reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.4.Atti tal-Kunsill li m'għadhomx jgħoddu fil-qasam tal-Politika Agrikola Komuni ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.5.Revoka ta' atti tal-Kunsill li ma għadhomx fis-seħħ ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.6.Tħassir tar-Regolament (KEE)Nru429/73 u tar-Regolament (KE) Nru215/2000 ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.7.L-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.8.Is-servizz pubbliku rregolat offrut mis-sistema dinjija ta' navigazzjoni bis-satellita li ġiet stabbilita mill-programm Galileo ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.9.Ftehim Internazzjonali dwar l-Injam Tropikali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.10.Ftehim UE/Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.11.Ftehim UE-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali għal prodotti agrikoli *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.12.Estensjoni għal-Liechtenstein tal-Ftehim KE/Svizzera dwar il-kummerċ ta' prodotti agrikoli *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.13.Il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Riżorsi tas-Sajd f'Ibħra Miftuħa fin-Nofsinhar tal-Oċean Paċifiku *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.14.Ftehim UE/Brażil dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.15.Ftehim UE/Islanda u Norveġja dwar il-proċedura ta' konsenja bejn l-Istati Membri tal-UE u l-Islanda u n-Norveġja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.16.Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.17.Il-politika tal-awditjar: lezzjonijiet mill-kriżi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.18.Is-sitwazzjoni tan-nisa li jkunu qed joqorbu lejn l-età tal-pensjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.19.Id-direttiva dwar il-medjazzjoni fl-Istati Membri (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.20.Modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti skont il-politika agrikola komuni ***I (votazzjoni)
  5.21.Krediti ta' esportazzjoni b'sussidju uffiċjali ***I (votazzjoni finali)
  5.22.Strateġija effetiva tal-materja prima għall-Ewropa (votazzjoni)
  5.23.Il-linja politika tal-UE kontra t-terroriżmu: il-kisbiet ewlenin u l-isfidi tal-futur (votazzjoni)
  5.24.Is-sajd fil-Baħar l-Iswed (votazzjoni)
  5.25.Is-sikurezza tal-attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar (votazzjoni)
  5.26.L-intraprenditorija tan-nisa fl-impriżi ta' daqs żgħir u medju (votazzjoni)
 6.Seduta formali - Il-Polonja
 7.Merħba
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 12.Dokumenti mressqa
 13.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.L-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija ***I (dibattitu)
 15.Rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE (2009) - It-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, is-Sussidjarjetà u l-Proporzjonalità u r-Regolamentazzjoni Intelliġenti - L-aċċess pubbliku għad-dokumenti 2009-2010 (dibattitu)
 16.L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2010 (dibattitu)
 17.Ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni
 18.Internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs Ewropej (dibattitu)
 19.Strateġija tal-UE għal persuni mingħajr dar (dibattitu)
 20.Approċċ komprensiv għall-emissjonijiet antropoġeniċi mhux tad-CO2 li jaffettwaw lill-klima (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-Bjelorussja: l-arrest ta' Ales Bialatski, difensur tad-drittijiet tal-bniedem

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Marie-Christine Vergiat, dwar il- Bjelorussja: l-arrest ta' Ales Bialatski, difensur tad-drittijiet tal-bniedem (B7-0496/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan u Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, dwar il- Bjelorussja: l-arrest ta' Ales Bialatski, difensur tad-drittijiet tal-bniedem (B7-0497/2011);

- Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin u Marek Siwiec f'isem il-Grupp S&D, dwar il- Bjelorussja: l-arrest ta' Ales Bialatski, difensur tad-drittijiet tal-bniedem (B7-0498/2011);

- Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, dwar il- Bjelorussja: l-arrest ta' Ales Bialatski, difensur tad-drittijiet tal-bniedem (B7-0499/2011);

- Jacek Protasiewicz, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar il- Bjelorussja: l-arrest ta' Ales Bialatski, difensur tad-drittijiet tal-bniedem (B7-0500/2011).

II.   Is-Sudan: is-sitwazzjoni fil-Kordofan t'Isfel u fl-Istat tan-Nil l-Iżraq

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar is-Sudan: is-sitwazzjoni fil-Kordofan t'Isfel u l-ġlied fl-Istat tan-Nil l-Iżraq(B7-0501/2011);

- Judith Sargentini, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Sudan: is-sitwazzjoni fil-Kordofan t'Isfel u l-ġlied fl-Istat tan-Nil l-Iżraq (B7-0502/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Miguel Portas, Willy Meyer u Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Sudan: is-sitwazzjoni fil-Kordofan t'Isfel u fl-Istat tan-Nil l-Iżraq (B7-0503/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Thijs Berman u Ricardo Cortés Lastra f'isem il-Grupp S&D, dwar is-Sudan: is-sitwazzjoni fil-Kordofan t'Isfel u l-ġlied fl-Istat tan-Nil l-Iżraq (B7-0504/2011);

- Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Sudan: is-sitwazzjoni fil-Kordofan t'Isfel u fl-Istat tan-Nil l-Iżraq (B7-0506/2011);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar is-Sudan: is-sitwazzjoni fil-Kordofan t'Isfel u l-ġlied fl-Istat tan-Nil l-Iżraq (B7-0508/2011).

III.   L-Eritrea: il-każ ta' Isaak Dawit

- Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Eritrea: il-każ ta' Isaak Dawit (B7-0505/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Eritrea: il-każ ta' Isaak Dawit (B7-0507/2011);

- Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat u Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Eritrea: il-każ ta' Isaak Dawit (B7-0509/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes u Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Eritrea: il-każ ta' Isaak Dawit (B7-0510/2011);

- Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Eritrea: il-każ ta' Isaak Dawit (B7-0511/2011);

- Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová u Sergio Paolo Francesco Silvestris f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Eritrea: il-każ ta' Isaak Dawit (B7-0512/2011).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


3. Id-direttiva dwar il-medjazzjoni fl-Istati Membri (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-direttiva dwar il-medjazzjoni fl-Istati Membri, l-impatt tagħha fuq il-medjazzjoni u l-adozzjoni tagħha mill-qrati [2011/2026(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0275/2011)

Arlene McCarthy ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmet Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Paulo Rangel f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Diana Wallis f'isem il-Grupp ALDE, Raffaele Baldassarre, Kinga Göncz, Alexandra Thein, Roberta Angelilli u Oldřich Vlasák.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Salvatore Iacolino, Jaroslav Paška u Andrew Henry William Brons.

Tkellmu Viviane Reding u Arlene McCarthy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.19 tal- Minuti ta' 13.9.2011.


4. L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) [COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

Simon Busuttil ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu Jerzy Miller (President fil-kariga tal-Kunsill) u Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Barbara Lochbihler (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, u Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Tkellmu Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat, Carlos Coelho, Kyriakos Mavronikolas, Nathalie Griesbeck, Franziska Keller, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat, Sampo Terho, Barry Madlener, Salvatore Iacolino, Juan Fernando López Aguilar, Sonia Alfano, Ulrike Lunacek, Angelika Werthmann, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Véronique Mathieu, Birgit Sippel, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Csaba Sógor, Ioan Enciu u Antigoni Papadopoulou.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jan Kozłowski, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Ioan Mircea Paşcu, Hubert Pirker, Lena Ek, Malika Benarab-Attou, Jaroslav Paška u Franz Obermayr.

Tkellmu Cecilia Malmström, Jerzy Miller u Simon Busuttil.

Tkellem Barry Madlener.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.2 tal- Minuti ta' 13.9.2011.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.15


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.15
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.35)

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Hans-Peter Martin (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Hans-Peter Martin [2011/2104(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0343)


5.2. L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) [COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0344)


5.3. Reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju [COM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0256/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0345)


5.4. Atti tal-Kunsill li m'għadhomx jgħoddu fil-qasam tal-Politika Agrikola Komuni ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka ċerti atti tal-Kunsill li m’għadhomx jgħoddu fil-qasam tal-Politika Agrikola Komuni [COM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0346)


5.5. Revoka ta' atti tal-Kunsill li ma għadhomx fis-seħħ ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka atti tal-Kunsill li ma għadhomx fis-seħħ [COM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0257/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0347)


5.6. Tħassir tar-Regolament (KEE)Nru429/73 u tar-Regolament (KE) Nru215/2000 ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 429/73 u jagħmel dispożizzjonijiet speċjali għal importazzjonijiet ġewwa l-Komunità ta' ċerti oġġetti li jaqgħu taħt ir-Regolament (KEE) Nru 1059/69 u joriġinaw fit-Turkija u r-Regolament (KE) Nru 215/2000 li jġedded għas-sena 2000 il-miżuri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1416/95 li jistabbilixxi ċerti konċessjonijiet fil-forma ta’ kwoti tat-tariffa Komunitarja fl-1995 għal ċerti prodotti tal-agrikultura ipproċessati [COM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0250/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0348)


5.7. L-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (test kodifikat) [COM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0349)


5.8. Is-servizz pubbliku rregolat offrut mis-sistema dinjija ta' navigazzjoni bis-satellita li ġiet stabbilita mill-programm Galileo ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-arranġamenti ta' aċċess għas-servizz pubbliku rregolat offrut mis-sistema dinjija ta' navigazzjoni bis-satellita li ġiet stabbilita mill-programm Galileo [COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Norbert Glante (A7-0260/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

Norbert Glante (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 138(4) tar-Regoli ta' Proċedura u Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għarrfet il-pożizzjoni tal-Kummissjoni.

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0350)


5.9. Ftehim Internazzjonali dwar l-Injam Tropikali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim Internazzjonali dwar l-Injam Tropikali, 2006 [05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0280/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0351)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.10. Ftehim UE/Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli [2010/16198 - C7-0126/2010 - 2010/0317(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0352)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.11. Ftehim UE-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali għal prodotti agrikoli *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma tal-Iskambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali għal prodotti agrikoli milħuq abbażi tal-Artikolu 19 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea [14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0353)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.12. Estensjoni għal-Liechtenstein tal-Ftehim KE/Svizzera dwar il-kummerċ ta' prodotti agrikoli *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jemenda l-Ftehim Addizzjonali konkluż bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jestendi għall-Prinċipat tal-Liechtenstein il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ ta’ prodotti agrikoli [2010/16209 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0354)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.13. Il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Riżorsi tas-Sajd f'Ibħra Miftuħa fin-Nofsinhar tal-Oċean Paċifiku *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta’ Riżorsi tas-Sajd f’Ibħra Miftuħa fin-Nofsinhar tal-Oċean Paċifiku [08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0355)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Konvenzjoni.


5.14. Ftehim UE/Brażil dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili [13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0356)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.15. Ftehim UE/Islanda u Norveġja dwar il-proċedura ta' konsenja bejn l-Istati Membri tal-UE u l-Islanda u n-Norveġja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar il-proċedura ta' konsenja bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Islanda u n-Norveġja [05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Rui Tavares (A7-0268/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0357)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.16. Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 521/2008 li jistabbilixxi Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu [(COM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Herbert Reul (A7-0261/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0358)


5.17. Il-politika tal-awditjar: lezzjonijiet mill-kriżi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-politika tal-awditjar: lezzjonijiet mill-kriżi [2011/2037(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0359)


5.18. Is-sitwazzjoni tan-nisa li jkunu qed joqorbu lejn l-età tal-pensjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tan-nisa li jkunu qed joqorbu lejn l-età tal-pensjoni [2011/2091(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Edit Bauer (A7-0291/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0360)


5.19. Id-direttiva dwar il-medjazzjoni fl-Istati Membri (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-direttiva dwar il-medjazzjoni fl-Istati Membri, l-impatt tagħha fuq il-medjazzjoni u l-adozzjoni tagħha mill-qrati [2011/2026(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0275/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0361)


5.20. Modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti skont il-politika agrikola komuni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 fir-rigward tar-regoli għall-implimentazzjoni ta' modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti skont il-politika agrikola komuni [COM(2010)0772 - C7-0013/2011 - 2010/0372(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Britta Reimers (A7-0203/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0362)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0362)


5.21. Krediti ta' esportazzjoni b'sussidju uffiċjali ***I (votazzjoni finali)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' ċerti linjigwida fil-qasam tal-krediti ta' esportazzjoni b’sussidju uffiċjali [COM(2006)0456 C7-0050/2010 - 2006/0167(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

Il-votazzjoni fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva kienet posposta fil-5 ta' April 2011 (punt 4.7 tal- Minuti ta' 5.4.2011).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

Yannick Jadot (rapporteur) għamel dikjarazzjoni.

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvata hekk kif emendata (P7_TA(2011)0363)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0363)


5.22. Strateġija effetiva tal-materja prima għall-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar strateġija effettiva tal-materja prima għall-Ewropa [2011/2056(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0364)


5.23. Il-linja politika tal-UE kontra t-terroriżmu: il-kisbiet ewlenin u l-isfidi tal-futur (votazzjoni)

Rapport dwar il-linja politika tal-UE kontra t-terroriżmu: il-kisbiet ewlenin u l-isfidi tal-futur [2010/2311(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Sophia in 't Veld (rapporteur) talbet, skont l-Artikolu 177 tar-Regoli ta' Proċedura, l-aġġornament tal-votazzjoni; Simon Busuttil f'isem il-Grupp PPE, tkellem kontra din it-talba u Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, tkellem favur.

Il-Parlament approva t-talba permezz tal-VE (400 favur, 268 kontra, 6 astensjonijiet).

Il-votazzjoni fuq ir-rapport għalhekk se tkun posposta għal sessjoni oħra.


5.24. Is-sajd fil-Baħar l-Iswed (votazzjoni)

Rapport dwar il-ġestjoni attwali u futura tas-sajd fil-Baħar l-Iswed [2010/2113(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0365)


5.25. Is-sikurezza tal-attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar (votazzjoni)

Rapport dwar l-isfida tas-sikurezza tal-attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar [2011/2072(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Vicky Ford (A7-0290/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0366)


5.26. L-intraprenditorija tan-nisa fl-impriżi ta' daqs żgħir u medju (votazzjoni)

Rapport dwar l-intraprenditorija tan-nisa f’impriżi żgħar u ta' daqs medju [2010/2275(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0367)

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit mumenti fl-istennija tas-seduta formali.)

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President


6. Seduta formali - Il-Polonja

Minn 12.05 san-12.35 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Bronisław Komorowski, il-President tar-Repubblika tal-Polonja.


PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

7. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lid-delegazzoni ta' membri tal-Parlement Federali Kanadiż u rappreżentanti tal-Missjoni tal-Kanada għall-Unjoni Ewropea fi Brussell, immexxija minn David Tilson, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Simon Busuttil - A7-0278/2011
Jens Rohde u Clemente Mastella

Rapport Antonio Masip Hidalgo - A7-0200/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Daniel Hannan u Seán Kelly

Rapport Edit Bauer - A7-0291/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Mario Pirillo u Marian Harkin

Rapport Arlene McCarthy - A7-0275/2011
Jens Rohde

Rapport Britta Reimers - A7-0203/2011
Diane Dodds u Daniel Hannan

Rapport Yannick Jadot - A7-0364/2010
Gianluca Susta, Alfredo Antoniozzi u Daniel Hannan

Rapport Reinhard Bütikofer - A7-0288/2011
Jens Rohde, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Daniel Caspary, Alfredo Antoniozzi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mairead McGuinness, Mario Pirillo u Paul Murphy

Rapport Iliana Malinova Iotova - A7-0236/2011
Guido Milana

Rapport Vicky Ford - A7-0290/2011
Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Adam Bielan u Paolo Bartolozzi

Rapport Marina Yannakoudakis - A7-0207/2011
Clemente Mastella, Jens Rohde, Mairead McGuinness, Marian Harkin, Seán Kelly u Christa Klaß


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.25 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

L-interpretazzjoni tal-Artikoli 51 u 192 tar-Regoli ta' proċedura, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, tħabbret ilbieraħ fil-plenarja (punt 4 tal- Minuti ta' 12.9.2011).

Ladarba din l-interpretazzjoni ma ġietx ikkontestata min-naħa ta' xi grupp politiku jew minn mhux anqas minn erbgħin Membru (Artikolu 211(4), tar-Regoli ta' Proċedura), din l-interpretazzjoni tqieset adottata.


12. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (Riformulazzjoni) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

JURI, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (l-XX Direttiva individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (COM(2011)0348 - C7-0191/2011 - 2011/0152(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2009/019 FR/Renault minn Franza) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery mid-Danimarka) (COM(2011)0421 - C7-0194/2011 - 2011/2159(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 22/2011 - Sezzjoni III – Il-Kummissjoni (N7-0064/2011 - C7-0195/2011 - 2011/2160(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 25/2011 - Sezzjoni III – Il-Kummissjoni (N7-0065/2011 - C7-0196/2011 - 2011/2161(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura (COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Politika Komuni tas-Sajd (COM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva1999/32/KE fir-rigward tal-kontenut ta’ kubrit fil-karburanti marittimi (COM(2011)0439 - C7-0199/2011 - 2011/0190(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi rekwiżiti għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali fir-rigward ta' sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (COM(2011)0385 - C7-0200/2011 - 2011/0170(NLE))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk (11226/2011 - C7-0201/2011 - 2011/0139(NLE))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġeorġja dwar il-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (COM(2011)0510 - C7-0203/2011 - 2011/0183(CNS))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

ECON, CONT, REGI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali u dawk ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti (Riformulazzjoni) (COM(2011)0512 - C7-0204/2011 - 2011/0185(CNS))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

EMPL, ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Internazzjonali tal-2010 dwar il-Kawkaw (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1085/2006 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA) (COM(2011)0446 - C7-0208/2011 - 2011/0193(COD))

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni FEG/2011/003 DE/Arnsberg u Düsseldorf - Industrija awtomotiva mill-Ġermanja) (COM(2011)0447 - C7-0209/2011 - 2011/2163(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni supplementari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi ta' assigurazzjoni u ditti tal-investiment f'konglomerat finanzjarju (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li Joħloq Ordni Ewropea tal-Priżervazzjoni tal-Kontijiet sabiex jiġi ffaċilitat l-irkupru transkonfinali tad-dejn f'materji ċivili u kummerċjali (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ECON

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali (COM(2011)0456 - C7-0212/2011 - 2011/0197(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ENVI, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1931/2006 rigward l-inklużjoni taż-żona ta' Kaliningrad u ta' ċerti distretti amministrattivi Pollakki fiż-żona eliġibbli tal-fruntiera (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 31/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0066/2011 - C7-0214/2011 - 2011/2164(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill(KE)Nru1083/2006 fir-rigward tal-għajnuna li trid titħallas lura u l-inġinerija finanzjarja (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

EMPL, BUDG, CONT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1967/2006 dwar miżuri ta' ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran (COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini (2013) (COM(2011)0489 - C7-0217/2011 - 2011/0217(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

PETI, AFCO, CULT, EMPL

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1698/2005 fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet marbutin mal-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li għaddejjin minn diffikultajiet serji marbutin mal-istabbiltà finanzjarja tagħhom jew li jinsabu mhedda mit-tali diffikultajiet (COM(2011)0481 - C7-0218/2011 - 2011/0209(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

BUDG, CONT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1198/2006 dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd, fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet marbutin mal-amministrazzjoni finanzjarja ta' ċerti Stati Membri li għandhom jew li jinsabu mhedda b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom (COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

BUDG, CONT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-istokk tas-salamun tal-Baltiku u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk (COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

EMPL, BUDG, CONT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/026 PT/Rohde mill-Portugall) (COM(2011)0491 - C7-0222/2011 - 2011/2167(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 23/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0070/2011 - C7-0223/2011 - 2011/2169(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 30/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0071/2011 - C7-0224/2011 - 2011/2170(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (‘ir-Regolament tal-IMI’) (COM(2011)0522 - C7-0225/2011 - 2011/0226(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament(KE)Nru810/2009 tat-13ta’Lulju2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (Kodiċi dwar il-Viżi) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll maqbul bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kap Verde li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ partijiet (09793/2011 - C7-0228/2011 - 2011/0097(NLE))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 26/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0073/2011 - C7-0230/2011 - 2011/2171(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 27/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0074/2011 - C7-0231/2011 - 2011/2172(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 32/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0075/2011 - C7-0232/2011 - 2011/2173(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2002/546/KE fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS))

irreferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

ECON

2) mill-Kumitati Parlamentari, rapporti

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (COM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0303/2011)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'mod konformi mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (COM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0304/2011)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0305/2011)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-ġestjoni finanzjarja soda (COM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0306/2011)


13. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru …/... ta' 14.7.2011 li jemenda l-Anness Ib mar-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jikkonċerna r-rekwiżiti tekniċi għat-tilqima kontra r-rabja (C(2011)5002) - skadenza 14/09/2011

irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru …/... ta' 14.7.2011 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri sanitarji preventivi għall-kontroll tal-infezzjoni Echinococcus multilocularis fil-klieb (C(2011)5016) - skadenza 14/11/2011

irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru …/... ta' 30.8.2011 li jemenda l-Anness Ib mar-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jikkonċerna r-rekwiżiti tekniċi għat-tilqima kontra r-rabja (C(2011)6255) - skadenza 30/10/2011

irreferut responsabbli: ENVI


14. L-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija [COM(2010)0726 - C7-0407/2010- 2010/0363(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

Jorgo Chatzimarkakis ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu Martin Korolec (President tal-Kunsill) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Robert Goebbels (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Rafał Trzaskowski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), András Gyürk f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Lena Ek f'isem il-Grupp ALDE, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, Vladimír Remek f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Othmar Karas, Ioan Enciu u Lena Kolarska-Bobińska.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mairead McGuinness, Marisa Matias, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Ivailo Kalfin u Petru Constantin Luhan.

Tkellem Günther Oettinger.

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

Tkellmu Martin Korolec u Jorgo Chatzimarkakis.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal- Minuti ta' 14.9.2011.


15. Rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE (2009) - It-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, is-Sussidjarjetà u l-Proporzjonalità u r-Regolamentazzjoni Intelliġenti - L-aċċess pubbliku għad-dokumenti 2009-2010 (dibattitu)

Rapport dwar is-27 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tad-Dritt tal-UE (2009) [2011/2027(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

Rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, is-Sussidjarjetà u l-Proporzjonalità u r-Regolamentazzjoni Intelliġenti [2011/2029(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

Rapport dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti (Artikolu 104(7)) għas-snin 2009-2010 [2010/2294(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Judith Sargentini (A7-0245/2011)

Eva Lichtenberger, Sajjad Karim u Judith Sargentini ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellmu Maciej Szpunar (President fil-kariga tal-Kunsill) u Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Paulo Rangel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Cristian Silviu Buşoi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Cornelis de Jong (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Margrete Auken (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Sebastian Valentin Bodu f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Diana Wallis f'isem il-Grupp ALDE, Gerald Häfner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Edvard Kožušník f'isem il-Grupp ECR, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat, Renate Sommer, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Franz Obermayr, Tadeusz Zwiefka, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Oldřich Vlasák, Michael Cashman u Toine Manders.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Eduard Kukan, Izaskun Bilbao Barandica, Raffaele Baldassarre u Miroslav Mikolášik.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Pat the Cope Gallagher u Mairead McGuinness.

Tkellmu Maroš Šefčovič, Maciej Szpunar, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim u Judith Sargentini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.9 tal- Minuti ta' 14.9.2011, punt 7.1 tal- Minuti ta' 14.9.2011 u punt 5.10 tal- Minuti ta' 14.9.2011.


16. L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2010 (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2010 dwar l-attività tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet [2010/2295(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Willy Meyer (A7-0232/2011)

Willy Meyer ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Peter Jahr f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roger Helmer f'isem il-Grupp ECR, Matteo Salvini f'isem il-Grupp EFD, Angelika Werthmann Membru mhux affiljata, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Philippe Boulland u Monika Flašíková Beňová.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu u Mairead McGuinness.

Tkellmu Maroš Šefčovič u Willy Meyer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal- Minuti ta' 14.9.2011.


PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

17. Ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni

Proċeduri ta' ħidma ġodda

László Andor (Membru tal-Kummissjoni), Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) u Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni)

Is-Sinjura President ippreżentat fil-qosor il-proċedura l-ġdida applikabbli fir-rigward tal-ħin għall-mistoqsijiet lilll-Kummissjoni.

Tkellmet Mairead McGuinness dwar l-għażla tas-suġġett tal-lum (is-Sa President spjegat li l-għażla tas-suġġett saret bi qbil mal-Kummissjoni u kienet approvata mill-Konferenza tal-Presidenti. Fil-ġejjieni, il-gruppi politiki se jkunu involuti bl-istess mod fil-proċess tad-deċiżjoni).

Viviane Reding u Antonio Tajani (Viċi Presidenti tal-Kummissjoni) u László Andor (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu għall-mistoqsijiet imressqa mill-membri li ġejjin:

Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Sarah Ludford, Konstantinos Poupakis, Jutta Steinruck, Elizabeth Lynne, Indrek Tarand, Pablo Zalba Bidegain, Sylvana Rapti, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Damien Abad, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Amalia Sartori, Monika Smolková, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Seán Kelly, Carlo Fidanza, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter u Csaba Őry.

Tkellem Hubert Pirker biex jesprimi riżervi dwar it-tmexxija tal-ħin tal-mistoqsijiet (Il-President ħadet nota ta' dan).

Il-ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.15 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

18. Internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs Ewropej (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000185/2011) imressqa minn Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Catherine Bearder, Marielle De Sarnez u Jürgen Creutzmann f'isem il-Grupp ALDE, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Othmar Karas, Daniel Caspary u Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp PPE u Robert Sturdy f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: L-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs Ewropej (B7-0430/2011)

Michael Theurer u Cristiana Muscardini daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, Gianluca Susta f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, John Bufton f'isem il-Grupp EFD, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Claudio Morganti, Peter Šťastný u Paul Rübig.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Janusz Władysław Zemke, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová u Jaroslav Paška.

Tkellem Antonio Tajani.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Strateġija tal-UE għal persuni mingħajr dar (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000153/2011) imressqa minn Pervenche Berès u Karima Delli, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: L-istrateġija tal-UE għall-persuni bla dar (B7-0421/2011)

Karima Delli daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija bi tweġiba orali.

László Andor (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu Csaba Őry f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Sari Essayah, Frédéric Daerden, Paul Murphy, Anne Delvaux, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Göncz, Willy Meyer, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Marie-Christine Vergiat, Regina Bastos, Íñigo Méndez de Vigo, Sylvana Rapti, Elisabeth Morin-Chartier, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik u Monika Smolková.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye", Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Iosif Matula, Phil Prendergast, Elena Băsescu u Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Tkellem László Andor.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Pervenche Berès u Karima Delli, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Persuni Bla Dar (B7-0475/2011)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal- Minuti ta' 14.9.2011.


20. Approċċ komprensiv għall-emissjonijiet antropoġeniċi mhux tad-CO2 li jaffettwaw lill-klima (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000135/2011) imressqa minn Jo Leinen, Richard Seeber u Theodoros Skylakakis, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Approċċ komprensiv lejn l-emissjonijiet antropoġeniċi mhux tas-CO2 rilevanti għall-klima (B7-0418/2011)

Richard Seeber u Theodoros Skylakakis daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu Sophie Auconie f'isem il-Grupp PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu f'isem il-Grupp S&D, Chris Davies f'isem il-Grupp ALDE, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Elisabetta Gardini, Csaba Sándor Tabajdi, Riikka Manner, Bas Eickhout, Silvia-Adriana Ţicău u Michail Tremopoulos.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Iosif Matula, João Ferreira u Jaroslav Paška.

Tkellmet Connie Hedegaard.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Richard Seeber u Theodoros Skylakakis, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar approċċ komprensiv lejn l-emissjonijiet antropoġeniċi mhux tas-CO2 rilevanti għall-klima (B7-0474/2011).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal- Minuti ta' 14.9.2011.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 470.595/OJME).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.50.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza