Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2814(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0490/2011

Debatten :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Stemmingen :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0389

Notulen
Donderdag 15 september 2011 - Straatsburg

2. Hongersnood in Oost-Afrika (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Hongersnood in Oost-Afrika

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michèle Striffler, namens de PPE-Fractie, Thijs Berman, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Nirj Deva, namens de ECR-Fractie, Elie Hoarau, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nirj Deva, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Franziska Keller, Valdemar Tomaševski, João Ferreira, Birgit Schnieber-Jastram, Ricardo Cortés Lastra, Judith Sargentini, Charles Tannock, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nirj Deva, Andreas Mölzer, Alf Svensson, Norbert Neuser, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fiorello Provera, Eduard Kukan en Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Karin Kadenbach, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Mario Mauro, Mairead McGuinness en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie, over de hongersnood in Oost-Afrika (B7-0490/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon, Corina Creţu en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie, over de honger in Oost-Afrika (B7-0491/2011);

- Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over de hongersnood in Oost-Afrika (B7-0492/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, over de hongersnood in Oost-Afrika (B7-0493/2011);

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de hongersnood in Oost-Afrika (B7-0494/2011);

- Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, over de hongersnood in Oost-Afrika (B7-0495/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 15.9.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid