Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2802(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0488/2011

Разисквания :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Гласувания :

PV 15/09/2011 - 6.6

Приети текстове :

P7_TA(2011)0390

Протокол
Четвъртък, 15 септември 2011 г. - Страсбург

3. Позиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Позиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Simon Busuttil, от името на групата PPE, Glenis Willmott, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête и Christa Klaß.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu и Rareş-Lucian Niculescu.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Антония Първанова, Sarah Ludford, Liam Aylward и Frédérique Ries, от името на групата ALDE,
Linda McAvan и Glenis Willmott, от името на групата S&D,
Michèle Rivasi и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,
Marina Yannakoudakis и Milan Cabrnoch, от името на групата ECR,
Marisa Matias, Bairbre de Brún и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, относно позицията и ангажимента на Европейския Съюз с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола върху незаразните заболявания (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese и Simon Busuttil, от името на групата PPE, относно позицията и ангажимента на Европейския съюз с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола върху незаразните заболявания (B7-0489/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 15.9.2011.

Правна информация - Политика за поверителност