Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2802(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0488/2011

Keskustelut :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Äänestykset :

PV 15/09/2011 - 6.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0390

Pöytäkirja
Torstai 15. syyskuuta 2011 - Strasbourg

3. EU:n kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: EU:n kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête ja Christa Klaß.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu ja Rareş-Lucian Niculescu.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta,
Linda McAvan ja Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta,
Michèle Rivasi ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Marina Yannakoudakis ja Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta,
Marisa Matias, Bairbre de Brún ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan unionin kannasta ja ennakkositoutumisesta tarttumattomien tautien ehkäisyä ja valvontaa käsittelevään YK:n korkean tason kokoukseen (B7-0488/2011)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta Euroopan unionin kannasta ja ennakkositoutumisesta tarttumattomien tautien ehkäisyä ja valvontaa käsittelevään YK:n korkean tason kokoukseen (B7-0489/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2011, kohta 6.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö