Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2802(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0488/2011

Debatten :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Stemmingen :

PV 15/09/2011 - 6.6

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0390

Notulen
Donderdag 15 september 2011 - Straatsburg

3. Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête en Christa Klaß.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu en Rareş-Lucian Niculescu.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,
Linda McAvan en Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie,
Michèle Rivasi en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,
Marina Yannakoudakis en Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie,
Marisa Matias, Bairbre de Brún en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over het standpunt en de inzet van de Europese Unie voorafgaand aan de VN-vergadering-op-hoog-niveau over de preventie en controle van niet-overdraagbare ziekten (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese en Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, over het standpunt en de inzet van de Europese Unie voorafgaand aan de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten (B7-0489/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 15.9.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid