Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2802(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0488/2011

Debaty :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Głosowanie :

PV 15/09/2011 - 6.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0390

Protokół
Czwartek, 15 września 2011 r. - Strasburg

3. Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli

Cecilia Malmström (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Glenis Willmott w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête i Christa Klaß.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu i Rareş-Lucian Niculescu.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,
Linda McAvan i Glenis Willmott w imieniu grupy S&D,
Michèle Rivasi i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,
Marina Yannakoudakis i Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR,
Marisa Matias, Bairbre de Brún i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stanowiska i zobowiązań Unii Europejskiej przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich zwalczania (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, w sprawie stanowiska i zobowiązań Unii Europejskiej przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich zwalczania (B7-0489/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 15.9.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności