Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2802(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0488/2011

Rozpravy :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 15/09/2011 - 6.6

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0390

Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2011 - Štrasburg

3. Pozícia a záväzok EÚ pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Pozícia a záväzok EÚ pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Simon Busuttil v mene skupiny PPE, Glenis Willmott v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête a Christa Klaß.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu a Rareş-Lucian Niculescu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE,
Linda McAvan a Glenis Willmott v mene skupiny S&D,
Michèle Rivasi a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,
Marina Yannakoudakis a Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR,
Marisa Matias, Bairbre de Brún a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, o pozícii a záväzku Európskej únie pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni týkajúcim sa prevencie a kontroly neprenosných chorôb (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese a Simon Busuttil v mene skupiny PPE, o pozícii a záväzku Európskej únie pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni týkajúcim sa prevencie a kontroly neprenosných chorôb (B7-0489/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 15.9.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia