Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2755(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000180/2011 (B7-0429/2011)

Разисквания :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 15 септември 2011 г. - Страсбург

4. Политиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от МСД през 2012 г. (WRC-12) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000180/2011) зададен от Herbert Reul, от името на комисията ITRE, към Комисията: Политическият подход на Европейския съюз към Световната конференция по радиосъобщения през 2012 година на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-12) (B7-0429/2011).

Herbert Reul разви въпроса, изискващ устен отговор.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Catherine Trautmann, от името на групата S&D, и Lena Ek, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Silvia-Adriana Ţicău и Juozas Imbrasas.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Martin Kastler.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Herbert Reul, от името на комисията ITRE, относно политическия подход на Европейския съюз към Световната конференция по радиосъобщения през 2012 г. на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-12) (B7-0480/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 15.9.2011.

Правна информация - Политика за поверителност