Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2755(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000180/2011 (B7-0429/2011)

Keskustelut :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 15. syyskuuta 2011 - Strasbourg

4. EU:n poliittinen lähestymistapa ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-000180/2011) Herbert Reul ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan unionin poliittinen lähestymistapa ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (WRC-12) (B7-0429/2011)

Herbert Reul esitteli suullisen kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, Catherine Trautmann S&D-ryhmän puolesta ja Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău ja Juozas Imbrasas.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Martin Kastler.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Herbert Reul ITRE-valiokunnan puolesta Euroopan unionin poliittisesta lähestymistavasta ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (WRC-12) (B7-0480/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2011, kohta 6.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö