Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2755(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000180/2011 (B7-0429/2011)

Debatten :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 15 september 2011 - Straatsburg

4. Beleid van de EU ten aanzien van de ITU-Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 (WRC-12) (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-000180/2011) van Herbert Reul, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Beleid van de Europese Unie ten aanzien van de Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 van de ITU (WRC-12) (B7-0429/2011).

Herbert Reul licht de mondelinge vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, Catherine Trautmann, namens de S&D-Fractie, en Lena Ek, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău en Juozas Imbrasas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Martin Kastler.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Herbert Reul, namens de Commissie ITRE, over het beleid van de Europese Unie ten aanzien van de Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 van de ITU (WRC-12) (B7-0480/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 15.9.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid