Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. september 2011 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 11.15 og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

5. Epilepsi (skriftlig erklæring)
CRE

Skriftlig erklæring 0022/2011 indgivet af Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner og Angelika Werthmann om l'épilepsie var den 15. september 2011 blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2011)0395) (se bilag 1).

Angelika Werthmann tog ordet.

°
° ° °

Konrad Szymański tog ordet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik