Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. september 2011 - Strasbourg

(Istung katkestati kell 11.15 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

5. Epilepsia (kirjalik deklaratsioon)
Istungi stenogramm

Kirjalikule deklaratsioonile 0022/2011, mille esitasid parlamendiliikmed Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner ja Angelika Werthmann epilepsia kohta, on 15. septembriks 2011 andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P7_TA(2011)0395) (vt 1. lisa).

Sõna võttis Angelika Werthmann.

°
° ° °

Sõna võttis Konrad Szymański.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika