Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. syyskuuta 2011 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 11.15 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

5. Epilepsia (kirjallinen kannanotto)
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjallinen kannanotto 0022/2011 epilepsiaan, jonka Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner ja Angelika Werthmann ovat jättäneet käsiteltäväksi, on 15. syyskuuta 2011 saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2011)0395) Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (ks. liite 1).

Angelika Werthmann käytti puheenvuoron.

°
° ° °

Konrad Szymański käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö