Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 september 2011 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 11.15 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

5. Epilepsie (schriftelijke verklaring)
Volledige verslagen

Schriftelijke verklaring 0022/2011 ingediend door de leden Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner en Angelika Werthmann over epilepsie is 15 september 2011 door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA-PROV(2011)0395) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (zie bijlage I).

Het woord wordt gevoerd door Angelika Werthmann.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Konrad Szymański.

Juridische mededeling - Privacybeleid