Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 septembrie 2011 - Strasbourg

(Şedinţa, suspendată la 11.15, a fost reluată la 12.00.)

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

5. Epilepsie (declaraţie scrisă)
Stenograma

Declaraţia scrisă 0022/2011 depusă de deputaţii Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner şi Angelika Werthmann privind epilepsia a întrunit la data de 15 septembrie 2011 semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, ea va fi transmisă, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură, destinatarilor respectivi şi publicată în Textele adoptate ale prezentei şedinţe (P7_TA-PROV(2011)0395), cu menţionarea numelor semnatarilor în procesul-verbal (a se vedea anexa 1).

A intervenit: Angelika Werthmann.

°
° ° °

A intervenit: Konrad Szymański.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate