Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2011 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 11.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

5. Epilepsia (písomné vyhlásenie)
Doslovný zápis

Písomné vyhlásenie 0022/2011, ktoré predložili poslanci Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner a Angelika Werthmann, o epilepsii bolo 15. septembra 2011 podpísané väčšinou všetkých poslancov Parlamentu a bude následne v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (pozri prílohu 1), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2011)??).

V rozprave vystúpila Angelika Werthmann.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Konrad Szymański.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia