Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2802(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0488/2011

Debatten :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Stemmingen :

PV 15/09/2011 - 6.6

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0390

Notulen
Donderdag 15 september 2011 - Straatsburg

6.6. Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0488/2011 en B7-0489/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0488/2011/rév

(ter vervanging van B7-0488/2011 en B7-0489/2011):

ingediend door de volgende leden:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese en Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie,

Linda McAvan en Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie,

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,

Michèle Rivasi en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Marina Yannakoudakis en Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0390)

Het woord werd gevoerd door:

Peter Liese, vóór de stemming, om een toelichting te geven bij de stemlijst .

Juridische mededeling - Privacybeleid