Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2802(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0488/2011

Debaty :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Głosowanie :

PV 15/09/2011 - 6.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0390

Protokół
Czwartek, 15 września 2011 r. - Strasburg

6.6. Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0488/2011 i B7-0489/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0488/2011/rév

(zastępujący B7-0488/2011 i B7-0489/2011):

złożony przez następujących posłów:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE,

Linda McAvan i Glenis Willmott w imieniu grupy S&D,

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,

Michèle Rivasi i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Marina Yannakoudakis i Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0390)

Wystąpienia

Peter Liese, przed głosowaniem, w celu zgłoszenia wyjaśnienia dotyczącego list do głosowania.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności