Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2802(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0488/2011

Dezbateri :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Voturi :

PV 15/09/2011 - 6.6

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0390

Proces-verbal
Joi, 15 septembrie 2011 - Strasbourg

6.6. Poziţia şi angajamentul UE în vederea reuniunii la nivel înalt a ONU cu privire la prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0488/2011 şi B7-0489/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0488/2011/rév

(care înlocuieşte B7-0488/2011 şi B7-0489/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese şi Simon Busuttil, în numele Grupului PPE,

Linda McAvan şi Glenis Willmott, în numele Grupului S&D,

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,

Michèle Rivasi şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Marina Yannakoudakis şi Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0390)

Intervenţii

Peter Liese, înainte de votare, pentru a aduce explicaţii cu privire la lista voturilor.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate