Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2802(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0488/2011

Rozpravy :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 15/09/2011 - 6.6

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0390

Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2011 - Štrasburg

6.6. Pozícia a záväzok EÚ pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0488/2011 a B7-0489/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0488/2011/rév

(nahrádzajúci B7-0488/2011 a B7-0489/2011):

podaný týmito poslancami:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese a Simon Busuttil v mene skupiny PPE,

Linda McAvan a Glenis Willmott v mene skupiny S&D,

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE,

Michèle Rivasi a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Marina Yannakoudakis a Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0390)

Vystúpenia:

Peter Liese, pred hlasovaním, aby podal vysvetlenie k zoznamu hlasovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia