Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας (ψηφοφορία)

6.2. Kατάσταση στη Λιβύη (ψηφοφορία)

6.3. Kατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)

6.4. Πλήρωση του κενού μεταξύ νομοθεσίας κατά της διαφθοράς και πραγματικότητας (ψηφοφορία)

6.5. Λιμός στην Ανατολική Αφρική (ψηφοφορία)

6.6. Θέση και δέσμευση της ΕΕ πριν από τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών ασθενειών (ψηφοφορία)

6.7. Η πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών της ITU που θα πραγματοποιηθεί το 2012 (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου