Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 september 2011 - Straatsburg

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Moldavië (stemming)

6.2. De situatie in Libië (stemming)

6.3. De situatie in Syrië (stemming)

6.4. De kloof dichten tussen anticorruptiewetgeving en de werkelijkheid (stemming)

6.5. Hongersnood in Oost-Afrika (stemming)

6.6. Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten (stemming)

6.7. Beleid van de EU ten aanzien van de ITU-Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 (WRC-12) (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid