Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Λιμός στην Ανατολική Αφρική (συζήτηση)
 3.Θέση και δέσμευση της ΕΕ πριν από τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών ασθενειών (συζήτηση)
 4.Η πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών της ITU που θα πραγματοποιηθεί το 2012 (συζήτηση)
 5.Επιληψία (γραπτή δήλωση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας (ψηφοφορία)
  
6.2.Kατάσταση στη Λιβύη (ψηφοφορία)
  
6.3.Kατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)
  
6.4.Πλήρωση του κενού μεταξύ νομοθεσίας κατά της διαφθοράς και πραγματικότητας (ψηφοφορία)
  
6.5.Λιμός στην Ανατολική Αφρική (ψηφοφορία)
  
6.6.Θέση και δέσμευση της ΕΕ πριν από τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών ασθενειών (ψηφοφορία)
  
6.7.Η πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών της ITU που θα πραγματοποιηθεί το 2012 (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
11.1.Λευκορωσία: σύλληψη του Ales Bialatski, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  
11.2.Σουδάν: η κατάσταση στο Νότιο Kordofan και στο Γαλάζιο Νείλο
  
11.3.Ερυθραία: η περίπτωση του Isaak Dawit
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Λευκορωσία: σύλληψη του Ales Bialatski, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  
12.2.Σουδάν: η κατάσταση στο Νότιο Kordofan και στο Γαλάζιο Νείλο (ψηφοφορία)
  
12.3.Ερυθραία: η περίπτωση του Isaak Dawit (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 17.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Επιληψία (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (251 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (283 kb) Παράρτημα 1 (10 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (252 kb) Κατάσταση παρόντων (50 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (227 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (203 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (271 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (427 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (507 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου