Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 15 september 2011 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Hongersnood in Oost-Afrika (debat)
 3.Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten (debat)
 4.Beleid van de EU ten aanzien van de ITU-Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 (WRC-12) (debat)
 5.Epilepsie (schriftelijke verklaring)
 6.Stemmingen
  
6.1.Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Moldavië (stemming)
  
6.2.De situatie in Libië (stemming)
  
6.3.De situatie in Syrië (stemming)
  
6.4.De kloof dichten tussen anticorruptiewetgeving en de werkelijkheid (stemming)
  
6.5.Hongersnood in Oost-Afrika (stemming)
  
6.6.Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten (stemming)
  
6.7.Beleid van de EU ten aanzien van de ITU-Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 (WRC-12) (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
11.1.Wit-Rusland: arrestatie van de mensenrechtenactivist Ales Bialatski
  
11.2.Soedan: de situatie in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl
  
11.3.Eritrea: de zaak-Isaak Dawit
 12.Stemmingen
  
12.1.Wit-Rusland: arrestatie van de mensenrechtenactivist Ales Bialatski (stemming)
  
12.2.Soedan: de situatie in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl (stemming)
  
12.3.Eritrea: de zaak-Isaak Dawit (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 17.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 18.Ingekomen stukken
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Epilepsie (schriftelijke verklaring)
Notulen (227 kb) Presentielijst (55 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (283 kb) Bijlage 1 (9 kb) 
 
Notulen (223 kb) Presentielijst (50 kb) Stemmingsuitslagen (184 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (191 kb)    
 
Notulen (258 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (230 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (494 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid