Rodyklė 
Protokolas
PDF 260kWORD 245k
Ketvirtadienis, 2011 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Badas Rytų Afrikoje (diskusijos)
 3.ES pozicija ir įsipareigojimai prieš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimą dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės (diskusijos)
 4.ES politinis požiūris dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) 2012 m. pasaulinės radijo ryšio konferencijos (angl. WRC-12) (diskusijos)
 5.Epilepsija (rašytinis pareiškimas)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Derybos dėl ES ir Moldovos asociacijos susitarimo (balsavimas)
  
6.2.Padėtis Libijoje (balsavimas)
  
6.3.Padėtis Sirijoje (balsavimas)
  
6.4.Spragos tarp kovos su korupcija įstatymų ir to, kas yra tikrovėje, užpildymas (balsavimas)
  
6.5.Badas Rytų Afrikoje (balsavimas)
  
6.6.ES pozicija ir įsipareigojimai prieš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimą dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės (balsavimas)
  
6.7.ES politinis požiūris dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) 2012 m. pasaulinės radijo ryšio konferencijos (angl. WRC-12) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu
 11. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
11.1.Baltarusija: žmogaus teisių gynėjo Alesio Bialiackio sulaikymas
  
11.2.Sudanas: padėtis Pietų Kordofane ir Mėlynojo Nilo valstijoje
  
11.3.Eritrėja: Dawito Isaako atvejis
 12.Balsuoti skirtas laikas
  
12.1.Baltarusija: žmogaus teisių gynėjo Alesio Bialiackio sulaikymas (balsavimas)
  
12.2.Sudanas: padėtis Pietų Kordofane ir Mėlynojo Nilo valstijoje (balsavimas)
  
12.3.Eritrėja: Dawito Isaako atvejis (balsavimas)
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 17.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 18.Gauti dokumentai
 19.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 20.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 21.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 Priedas. - Epilepsija (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Giles CHICHESTER
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Badas Rytų Afrikoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Badas Rytų Afrikoje

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Michèle Striffler PPE frakcijos vardu, Thijs Berman S&D frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu, Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nirj Deva pateiktą klausimą, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Franziska Keller, Valdemar Tomaševski, João Ferreira, Birgit Schnieber-Jastram, Ricardo Cortés Lastra, Judith Sargentini, Charles Tannock, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nirj Deva pateiktą klausimą, Andreas Mölzer, Alf Svensson, Norbert Neuser, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Fiorello Provera pateiktą klausimą, Eduard Kukan ir Cristian Dan Preda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Mario Mauro, Mairead McGuinness ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan ir Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu – dėl bado Rytų Afrikoje (B7-0490/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon, Corina Creţu ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu – dėl bado Rytų Afrikoje (B7-0491/2011);

- Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu – dėl bado Rytų Afrikoje (B7-0492/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu – dėl bado Rytų Afrikoje (B7-0493/2011);

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl bado Rytų Afrikoje (B7-0494/2011);

- Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu – dėl bado Rytų Afrikoje (B7-0495/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 15.9.2011.


3. ES pozicija ir įsipareigojimai prieš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimą dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES pozicija ir įsipareigojimai prieš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimą dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Simon Busuttil PPE frakcijos vardu, Glenis Willmott S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête ir Christa Klaß.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu ir Rareş-Lucian Niculescu.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu,
Linda McAvan ir Glenis Willmott S&D frakcijos vardu,
Michèle Rivasi ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,
Marina Yannakoudakis ir Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu,
Marisa Matias, Bairbre de Brún ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Europos Sąjungos pozicijos ir įsipareigojimų prieš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimą dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese ir Simon Busuttil PPE frakcijos vardu – dėl ES pozicijos ir įsipareigojimų prieš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimą dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės (B7-0489/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.6 protokolo 15.9.2011.


4. ES politinis požiūris dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) 2012 m. pasaulinės radijo ryšio konferencijos (angl. WRC-12) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000180/2011), kurį pateikė Herbert Reul ITRE komiteto vardu Komisijai: Europos Sąjungos politinis požiūris dėl ITU Pasaulinės radijo ryšio konferencijos (WRC-12) (B7-0429/2011).

Herbert Reul pateikė žodinį klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu, Catherine Trautmann S&D frakcijos vardu, ir Lena Ek ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Silvia-Adriana Ţicău ir Juozas Imbrasas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Martin Kastler.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Herbert Reul ITRE komiteto vardu dėl Europos Sąjungos politinio požiūrio dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) 2012 m. pasaulinės radijo ryšio konferencijos (angl. WRC-12) (B7-0480/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.7 protokolo 15.9.2011.


(Posėdis sustabdytas 11.15 val. ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

5. Epilepsija (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner ir Angelika Werthmann pateiktą rašytinį pareiškimą 0022/2011 dėl epilepsijos 2011 m. rugsėjo 15 d. pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbtas šio posėdžio (P7_TA(2011)0395) Priimtuose tekstuose (žr. 1 priedą).

Kalbėjo Angelika Werthmann.

°
° ° °

Kalbėjo Konrad Szymański.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Derybos dėl ES ir Moldovos asociacijos susitarimo (balsavimas)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo [2011/2079(INI)] Pranešėjas: Graham Watson (A7-0289/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0385)


6.2. Padėtis Libijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 ir B7-0518/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0513/2011

(keičiama B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 ir B7-0518/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos ir Anna Ibrisagic PPE frakcijos vardu,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb ir Rosario Crocetta S&D frakcijos vardu,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells ir Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0386)


6.3. Padėtis Sirijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 ir B7-0487/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0482/2011

(keičiama B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 ir B7-0487/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon ir Carmen Romero López S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel ir François Alfonsi Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ir Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0387)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0484/2011 anuliuotas.)


6.4. Spragos tarp kovos su korupcija įstatymų ir to, kas yra tikrovėje, užpildymas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0481/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0388)

Kalbėjo:

Martin Schulz, Franz Obermayr, Chris Davies ir Jean-Paul Gauzès dėl balsavimo įrangos veikimo.


6.5. Badas Rytų Afrikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 ir B7-0495/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0490/2011

(keičiama B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 ir B7-0495/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan, Ioannis Kasoulides, Michael Gahler ir Joachim Zeller PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Corina Creţu, Pino Arlacchi, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir ir Vincent Peillon S&D frakcijos vardu,

Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu,

Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan ir Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu,

Liem Hoang Ngoc, Gabriele Zimmer ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0389)


6.6. ES pozicija ir įsipareigojimai prieš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimą dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0488/2011 ir B7-0489/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0488/2011/rév

(keičiama B7-0488/2011 ir B7-0489/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese ir Simon Busuttil PPE frakcijos vardu,

Linda McAvan ir Glenis Willmott S&D frakcijos vardu,

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu,

Michèle Rivasi ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Marina Yannakoudakis ir Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0390)

Kalbėjo:

Peter Liese prieš balsavimą, jis pateikė paaiškinimų dėl balsavimo sąrašo.


6.7. ES politinis požiūris dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) 2012 m. pasaulinės radijo ryšio konferencijos (angl. WRC-12) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0480/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0391)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Padėtis Libijoje - RC-B7-0513/2011

Tunne Kelam, Anna Záborská, Hannu Takkula, Mitro Repo, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall ir Rui Tavares

Padėtis Sirijoje - RC-B7-0482/2011

Tunne Kelam, Mitro Repo, Paul Murphy ir Adam Bielan

Spragos tarp kovos su korupcija įstatymų ir to, kas yra tikrovėje, užpildymas - B7-0481/2011

Anna Záborská, Peter Jahr, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik ir Syed Kamall

Badas Rytų Afrikoje - RC-B7-0490/2011

Anna Záborská, Mitro Repo ir Seán Kelly

ES pozicija ir įsipareigojimai prieš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimą dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės - RC-B7-0488/2011/rev

Anna Záborská ir Seán Kelly

ES politinis požiūris dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) 2012 m. pasaulinės radijo ryšio konferencijos (angl. WRC-12) - B7-0480/2011

Adam Bielan


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Konrad Szymański, Franz Obermayr ir Norbert Glante informavo, kad dėl techninių priežasčių jie negalėjo balsuoti dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos B7-0481/2011.


(Posėdis sustabdytas 12.50 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos poziciją dėl jos:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD))
perduota atsakingam komitetui: CULT.

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2011 m. rugsėjo 16 d..


11.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 2 protokolo 13.9.2011)


11.1. Baltarusija: žmogaus teisių gynėjo Alesio Bialiackio sulaikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 ir B7-0500/2011

Kalbėjo Véronique De Keyser dėl Rafah Nached, sulaikytos ir dingusios Sirijoje, atvejo.

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Justas Vincas Paleckis, Leonidas Donskis ir Cristian Dan Preda pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Csaba Sógor PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki, Jiří Maštálka, jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt ir Cristian Dan Preda pateiktus klausimus, ir Krzysztof Lisek.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Jacek Saryusz-Wolski, Franz Obermayr, Sari Essayah, Bogusław Sonik ir Michael Gahler.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.1 protokolo 15.9.2011.


11.2. Sudanas: padėtis Pietų Kordofane ir Mėlynojo Nilo valstijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 ir B7-0508/2011

Charles Tannock, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland ir Cristian Dan Preda pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Sari Essayah PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr, nepriklausomas Parlamento narys, Seán Kelly ir Joanna Senyszyn.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Albert Deß, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Corina Creţu, Bogusław Sonik, Mitro Repo ir George Sabin Cutaş, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą .

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.2 protokolo 15.9.2011.


11.3. Eritrėja: Dawito Isaako atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 ir B7-0512/2011

Judith Sargentini, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ana Gomes, Olle Schmidt ir Filip Kaczmarek pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Zuzana Roithová PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu ir Elena Băsescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Anna Záborská, Mitro Repo, Gesine Meissner ir Krzysztof Lisek.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo Charles Tannock.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.3 protokolo 15.9.2011.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


12.1. Baltarusija: žmogaus teisių gynėjo Alesio Bialiackio sulaikymas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 ir B7-0500/2011,

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0496/2011

(keičiama B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 ir B7-0500/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik ir Gabriele Albertini PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin ir Marek Siwiec S&D frakcijos vardu,

Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu,

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0392)


12.2. Sudanas: padėtis Pietų Kordofane ir Mėlynojo Nilo valstijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 ir B7-0508/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0501/2011

(keičiama B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 ir B7-0508/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik ir Gabriele Albertini PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt ir Patrice Tirolien S&D frakcijos vardu,

Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells ir Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu,

Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan ir Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0393)


12.3. Eritrėja: Dawito Isaako atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 ir B7-0512/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0505/2011

(keičiama B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 ir B7-0512/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris ir Gabriele Albertini PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes ir Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu,

Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,

Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ir Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu,

Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat ir Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0394)


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


14. Komitetų ir delegacijų sudėtis

ALDE ir Verts/ALE frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

EMPL komitetas: Andrea Zanoni vietoj Vincenzo Iovine

TRAN komitetas: Vincenzo Iovine vietoj Andrea Zanoni

SEDE pakomitetis: Tarja Cronberg vietoj Ulrike Lunacek

DROI pakomitetis: Rui Tavares

Delegacija ryšiams su Iranu: Tarja Cronbergvietoj Barbara Lochbihler

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Nicole Kiil-Nielsen vietojYannick Jadot.


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva

ITRE komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. A competitive digital single market - eGovernment as a spearhead (2011/2178(INI))
(nuomonė: CULT, ENVI, EMPL, JURI, LIBE, IMCO, REGI)

PETI komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. EU Citizenship Report 2010: Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights (2011/2182(INI))
(nuomonė: FEMM, AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, TRAN)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 42 straipsnis)

JURI komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Jurisdictional system for patent disputes (2011/2176(INI))
(nuomonė: AFCO, ITRE)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. The impact of the financial crisis on the defence sector in the EU Member States (2011/2177(INI))
(nuomonė: ITRE)

- Europos kaimynystės politikos peržiūra (2011/2157(INI))
(nuomonė: AFCO, DEVE, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, REGI)

AGRI komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. How to avoid food wastage: strategies for a more efficient food chain in the EU (2011/2175(INI))
(nuomonė: ENVI, EMPL, IMCO)

CONT komitetas

- Bendrijos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2010 m. metinis pranešimas (2011/2154(INI))
(nuomonė: REGI)

CULT komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. The contribution of the European institutions to the consolidation and progress of the Bologna process (2011/2180(INI))
(nuomonė: ITRE, IMCO)

IMCO komitetas

- Vidaus rinkos rezultatų suvestinė (2011/2155(INI))
(nuomonė: ITRE)

JURI komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. A corporate governance framework for European companies (2011/2181(INI))
(nuomonė: FEMM, EMPL, ITRE, ECON, IMCO)

REGI komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Evolution of EU Macro-Regional Strategies: Present Practice and Future Prospects, especially in the Mediterranean (2011/2179(INI))
(nuomonė: CULT)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnis)

ECON komitetas

- ECB 2010 m. metinė ataskaita (2011/2156(INI))

Susiję komitetai

ENVI komitetas

- Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050m. planas (2011/2095(INI))
(nuomonė: AGRI, IMCO, TRAN, REGI)
Susiję komitetai ENVI, ITRE
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2011 09 08)

Perdavimas komitetams

INTA komitetas

- Rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl derybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo (2011/2133(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: INTA

- Rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl derybų dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo (2011/2132(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: INTA

AFET komitetas

- Prekyba siekiant pasikeitimų. ES prekybos ir investicijų strategija pietų Viduržemio jūros regione po arabų pavasario revoliucijų (2011/2113(INI))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: AFET, EMPL, ITRE

- Žalioji knyga „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“ (2011/2107(INI))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, LIBE, IMCO, REGI

AFCO komitetas

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statutas (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: AFCO

EMPL komitetas

- Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas (Nauja redakcija) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: EMPL

JURI komitetas

- Teisė turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir teisė susisiekti po sulaikymo (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: JURI

Darbo tvarkos taisyklių keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnis)

AFCO komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Amendment to Rules of Procedure regarding code of conduct for Members of the European Parliament in respect of financial interests and conflicts of interest (2011/2174(REG))

- Parlamento darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio („Pranešimai savo iniciatyva“) 2 dalies keitimas (2011/2168(REG))


16. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

389

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

276

0018/2011

Martin Ehrenhauser

39

0019/2011

Andreas Mölzer

33

0020/2011

Peter Skinner

107

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

315

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

156

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

64

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

347

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

223

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

165

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

108

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

125

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

39

0031/2011

Giovanni Collino

15

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

72

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

47

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

48

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

93

0036/2011

Valdemar Tomaševski

18

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

68

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

26


17. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per kovo I ir II 2011 sesijas priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


18. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl galvijų elektroninio identifikavimo ir dėl savanoriško jautienos ženklinimo nuostatų panaikinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.1760/2000 (COM(2011)0525 - C7-0227/2011 - 2011/0229(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl valstybių narių priežiūros sistemų kompiuterinių duomenų bazių iš dalies keičiama Tarybos direktyva 64/432/EEB (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžimo, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo tarpvyriausybiniams valstybių narių energetikos susitarimams su trečiosiomis šalimis nustatomas keitimosi informacija mechanizmas (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

AFET, INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo (11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- 2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas. 2011 m. rugsėjo 12 d. Tarybos pozicija (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. 2011 m. rugsėjo 12 d. Tarybos pozicija (13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 33/2011 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0076/2011 - C7-0245/2011 - 2011/2183(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

EMPL


19. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


20. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. iki 2011 m. rugsėjo 29 d..


21. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.40 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka


1 Priedas. - Epilepsija (rašytinis pareiškimas)

Rašytinį pareiškimą dėl epilepsijos 0022/2011, pateiktą Parlamento narių Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner ir Angelika Werthmann, (punktas 5 protokolo 15.9.2011) ir (P7_TA(2011)0395) pasirašė 459 Parlamento nariai:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika