Indiċi 
Minuti
PDF 262kWORD 245k
Il-Ħamis, 15 ta' Settembru 2011 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-Karestija fl-Afrika tal-Lvant (dibattitu)
 3.Il-pożizzjoni u l-impenn bil-quddiem tal-UE fil-laqgħa ta' livell għoli tan-NU dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard li ma jitteħidx (dibattitu)
 4.L-approċċ politiku tal-UE għall-Konferenza Dinjija dwar ir-Radjukomunikazzjoni 2012 tal-UIT (dibattitu)
 5.Epilessija (dikjarazzjoni bil-miktub)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.In-negozjati tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova (votazzjoni)
  
6.2.Is-Sitwazzjoni fil-Libja (votazzjoni)
  
6.3.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (votazzjoni)
  
6.4.Innaqqsu d-distakk bejn il-liġi kontra l-korruzzjoni u r-realtà (votazzjoni)
  
6.5.Il-Karestija fl-Afrika tal-Lvant (votazzjoni)
  
6.6.Il-pożizzjoni u l-impenn bil-quddiem tal-UE fil-laqgħa ta' livell għoli tan-NU dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard li ma jitteħidx (votazzjoni)
  
6.7.L-approċċ politiku tal-UE għall-Konferenza Dinjija dwar ir-Radjukomunikazzjoni 2012 tal-UIT (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari
 11.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
11.1.Belarus: l-arrest ta' Ales Bialatski, difensur tad-drittijiet tal-bniedem
  
11.2.Sudan: is-sitwazzjoni fil-Kordofan t'Isfel u fl-Istat tan-Nil l-Iżraq
  
11.3.Eritrea: il-każ ta' Isaak Dawit
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Belarus: l-arrest ta' Ales Bialatski, difensur tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)
  
12.2.Sudan: is-sitwazzjoni fil-Kordofan t'Isfel u fl-Istat tan-Nil l-Iżraq (votazzjoni)
  
12.3.Eritrea: il-każ ta' Isaak Dawit (votazzjoni)
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 18.Dokumenti mressqa
 19.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 20.Dati tas-seduti li jmiss
 21.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Epilessija (dikjarazzjoni bil-miktub)


PRESIDENZA: Giles CHICHESTER
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Il-Karestija fl-Afrika tal-Lvant (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-Karestija fl-Afrika tal-Lvant

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Michèle Striffler f'isem il-Grupp PPE, Thijs Berman f'isem il-Grupp S&D, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nirj Deva f'isem il-Grupp ECR, Elie Hoarau f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Nirj Deva, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Franziska Keller, Valdemar Tomaševski, João Ferreira, Birgit Schnieber-Jastram, Ricardo Cortés Lastra, Judith Sargentini, Charles Tannock, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Nirj Deva, Andreas Mölzer, Alf Svensson, Norbert Neuser, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Fiorello Provera, Eduard Kukan u Cristian Dan Preda.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Karin Kadenbach, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Mario Mauro, Mairead McGuinness u Elena Băsescu.

Tkellmet Cecilia Malmström.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR, dwar il-karestija fl-Afrika tal-Lvant (B7-0490/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon, Corina Creţu u Pino Arlacchi f'isem il-Grupp S&D, dwar il-karestija fl-Afrika tal-Lvant (B7-0491/2011);

- Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-karestija fl-Afrika tal-Lvant (B7-0492/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram u Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE, dwar il-karestija fl-Afrika tal-Lvant (B7-0493/2011);

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl u Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, il-karestija fl-Afrika tal-Lvant (B7-0494/2011);

- Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer u Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-karestija fl-Afrika tal-Lvant (B7-0495/2011).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal- Minuti ta' 15.9.2011.


3. Il-pożizzjoni u l-impenn bil-quddiem tal-UE fil-laqgħa ta' livell għoli tan-NU dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard li ma jitteħidx (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-pożizzjoni u l-impenn bil-quddiem tal-UE fil-laqgħa ta' livell għoli tan-NU dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard li ma jitteħidx

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Simon Busuttil f'isem il-Grupp PPE, Glenis Willmott f'isem il-Grupp S&D, Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête u Christa Klaß.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu u Rareş-Lucian Niculescu.

Tkellmet Cecilia Malmström.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE,
Linda McAvan u Glenis Willmott f'isem il-Grupp S&D,
Michèle Rivasi u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Marina Yannakoudakis u Milan Cabrnoch f'isem il-Grupp ECR,
Marisa Matias, Bairbre de Brún u Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-impenn tagħha bil-quddiem għal-laqgħa ta' livell għoli tan-NU dwar il-prevenzjoni tal-mard li ma jitteħidx (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese u Simon Busuttil f'isem il-Grupp PPE, dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-impenn tagħha bil-quddiem għal-laqgħa ta' livell għoli tan-NU dwar il-prevenzjoni tal-mard li ma jitteħidx (B7-0489/2011).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal- Minuti ta' 15.9.2011.


4. L-approċċ politiku tal-UE għall-Konferenza Dinjija dwar ir-Radjukomunikazzjoni 2012 tal-UIT (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000180/2011) mressqa minn Herbert Reul, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: L-approċċ politiku tal-Unjoni Ewropea għall-Konferenza Dinjija dwar ir-Radjukomunikazzjoni tal-2012 tal-UIT (WRC-12) (B7-0429/2011).

Herbert Reul daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu Gunnar Hökmark f'isem il-Grupp PPE, Catherine Trautmann f'isem il-Grupp S&D, u Lena Ek f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Tkellmu Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Oldřich Vlasák f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Silvia-Adriana Ţicău u Juozas Imbrasas.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Martin Kastler.

Tkellmet Cecilia Malmström.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Herbert Reul, f'isem il-Kumitat ITRE, dwar l-approċċ politiku tal-Unjoni Ewropea għall-Konferenza Dinjija dwar ir-Radjukomunikazzjoni tal-2012 tal-UIT (WRC-12) (B7-0480/2011).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal- Minuti ta' 15.9.2011.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.15 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

5. Epilessija (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0022/2011 ippreżentata mill-Membri Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner u Angelika Werthmann dwar l-epilessija sad-data 15 ta' Settembru 2011 ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se titressaq lid-destinatarji tagħha u tiġi ppubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2011)0395), waqt li l-ismijiet tal-firmatarji jiġu indikati fil-Minuti (ara l-Anness 1).

Tkellmet Angelika Werthmann.

°
° ° °

Tkellem Konrad Szymański.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. In-negozjati tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova (votazzjoni)

Rapport li fih ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE rigward in-negozjati bejn l-UE u r-Repubblika tal-Moldova dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni [2011/2079(INI)] Rapporteur: Graham Watson (A7-0289/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0385)


6.2. Is-Sitwazzjoni fil-Libja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 u B7-0518/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0513/2011

(flok B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 u B7-0518/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos u Anna Ibrisagic f'isem il-Grupp PPE,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb u Rosario Crocetta f'isem il-Grupp S&D,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells u Jelko Kacin f'isem il-Grupp ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2011)0386)


6.3. Is-sitwazzjoni fis-Sirja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 u B7-0487/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0482/2011

(flok B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 u B7-0487/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun u Elena Băsescu f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon u Carmen Romero López f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel u François Alfonsi f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2011)0387)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0484/2011 waqgħet.)


6.4. Innaqqsu d-distakk bejn il-liġi kontra l-korruzzjoni u r-realtà (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0481/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0388)

Interventi

Martin Schulz, Franz Obermayr, Chris Davies u Jean-Paul Gauzès dwar il-funzjonament tal-apparat tal-votazzjoni.


6.5. Il-Karestija fl-Afrika tal-Lvant (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 u B7-0495/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0490/2011

(flok B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 u B7-0495/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan, Ioannis Kasoulides, Michael Gahler u Joachim Zeller f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Corina Creţu, Pino Arlacchi, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir u Vincent Peillon f'isem il-Grupp S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl u Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE,

Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR,

Liem Hoang Ngoc, Gabriele Zimmer u Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2011)0389)


6.6. Il-pożizzjoni u l-impenn bil-quddiem tal-UE fil-laqgħa ta' livell għoli tan-NU dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard li ma jitteħidx (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0488/2011 u B7-0489/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0488/2011/rév

(flok B7-0488/2011 u B7-0489/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese u Simon Busuttil f'isem il-Grupp PPE,

Linda McAvan u Glenis Willmott f'isem il-Grupp S&D,

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE,

Michèle Rivasi u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Marina Yannakoudakis u Milan Cabrnoch f'isem il-Grupp ECR,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira u Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2011)0390)

Interventi

Peter Liese, qabel il-votazzjoni, biex jagħmel kjarifiki dwar il-lista tal-votazzjoni.


6.7. L-approċċ politiku tal-UE għall-Konferenza Dinjija dwar ir-Radjukomunikazzjoni 2012 tal-UIT (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0480/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0391)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Is-Sitwazzjoni fil-Libja - RC-B7-0513/2011

Tunne Kelam, Anna Záborská, Hannu Takkula, Mitro Repo, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall u Rui Tavares

Is-sitwazzjoni fis-Sirja - RC-B7-0482/2011

Tunne Kelam, Mitro Repo, Paul Murphy u Adam Bielan

Innaqqsu d-distakk bejn il-liġi kontra l-korruzzjoni u r-realtà - B7-0481/2011

Anna Záborská, Peter Jahr, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik u Syed Kamall

Il-Karestija fl-Afrika tal-Lvant - RC-B7-0490/2011

Anna Záborská, Mitro Repo u Seán Kelly

Il-pożizzjoni u l-impenn bil-quddiem tal-UE fil-laqgħa ta' livell għoli tan-NU dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard li ma jitteħidx - RC-B7-0488/2011/rev

Anna Záborská u Seán Kelly

L-approċċ politiku tal-UE għall-Konferenza Dinjija dwar ir-Radjukomunikazzjoni 2012 tal-UIT - B7-0480/2011

Adam Bielan


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Konrad Szymański, Franz Obermayr u Norbert Glante għarrfu li, minħabba raġunijiet tekniċi, ma setgħux jieħdu sehem fil-votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0481/2011.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


10. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD))
irreferut responsabbli: CULT.

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 16 ta' Settembru 2011.


11. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 13.9.2011)


11.1. Belarus: l-arrest ta' Ales Bialatski, difensur tad-drittijiet tal-bniedem

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 u B7-0500/2011

Tkellmet Véronique De Keyser biex issemmi l-każ ta' Rafah Nached, li kien arrestat u sparixxa fis-Sirja.

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Justas Vincas Paleckis, Leonidas Donskis u Cristian Dan Preda ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Csaba Sógor f'isem il-Grupp PPE, Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki, Jiří Maštálka, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Bernd Posselt u Cristian Dan Preda, u Krzysztof Lisek.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Seán Kelly, Jacek Saryusz-Wolski, Franz Obermayr, Sari Essayah, Bogusław Sonik u Michael Gahler.

Tkellmet Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.1 tal- Minuti ta' 15.9.2011.


11.2. Sudan: is-sitwazzjoni fil-Kordofan t'Isfel u fl-Istat tan-Nil l-Iżraq

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 u B7-0508/2011

Charles Tannock, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland u Cristian Dan Preda ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Sari Essayah f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Seán Kelly u Joanna Senyszyn.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Albert Deß, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Corina Creţu, Bogusław Sonik, Mitro Repo u George Sabin Cutaş, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Posselt.

Tkellmet Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.2 tal- Minuti ta' 15.9.2011.


11.3. Eritrea: il-każ ta' Isaak Dawit

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 u B7-0512/2011

Judith Sargentini, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ana Gomes, Olle Schmidt u Filip Kaczmarek ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Zuzana Roithová f'isem il-Grupp PPE, Corina Creţu f'isem il-Grupp S&D, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, u Elena Băsescu.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Seán Kelly, Anna Záborská, Mitro Repo, Gesine Meissner u Krzysztof Lisek.

Tkellmet Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellem Charles Tannock.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.3 tal- Minuti ta' 15.9.2011.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


12.1. Belarus: l-arrest ta' Ales Bialatski, difensur tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 u B7-0500/2011,

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0496/2011

(flok B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 u B7-0500/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik u Gabriele Albertini f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin u Marek Siwiec f'isem il-Grupp S&D,

Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells u Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE,

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle u Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2011)0392)


12.2. Sudan: is-sitwazzjoni fil-Kordofan t'Isfel u fl-Istat tan-Nil l-Iżraq (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 u B7-0508/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0501/2011

(flok B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 u B7-0508/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik u Gabriele Albertini f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt u Patrice Tirolien f'isem il-Grupp S&D,

Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells u Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE,

Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2011)0393)


12.3. Eritrea: il-każ ta' Isaak Dawit (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 u B7-0512/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0505/2011

(flok B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 u B7-0512/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris u Gabriele Albertini f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes u Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D,

Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE,

Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR,

Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat u Elie Hoarau f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2011)0394)


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


14. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Gruppi ALDE u Verts/ALE, il-Parlament irratifika n-nomini li ġejjin:

Kumitat EMPL: Andrea Zanoni minflok Vincenzo Iovine

Kumitat TRAN: Vincenzo Iovine minflok Andrea Zanoni

Sottokumitat SEDE: Tarja Cronberg minflok Ulrike Lunacek

Sottokumitat DROI: Rui Tavares

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran: Tarja Cronberg minflok Barbara Lochbihler

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Nicole Kiil-Nielsen minflokYannick Jadot.


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva

Kumitat ITRE

- Suq uniku diġitali kompetittiv - il-Gvern elettroniku bħala xprun (2011/2178(INI))
(opinjoni: CULT, ENVI, EMPL, JURI, LIBE, IMCO, REGI)

Kumitat PETI

- Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE - Inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE (2011/2182(INI))
(opinjoni: FEMM, AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, TRAN)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 42 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- Sistema ġuriżdizzjonali għat-tilwim rigward il-privattivi (2011/2176(INI))
(opinjoni: AFCO, ITRE)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- L-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq is-settur tad-difiża fl-Istati Membri tal-UE (2011/2177(INI))
(opinjoni: ITRE)

- Ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (2011/2157(INI))
(opinjoni: AFCO, DEVE, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, REGI)

Kumitat AGRI

- Kif nevitaw il-ħela ta' ikel: strateġiji għal katina tal-ikel aktar effiċjenti fl-UE (2011/2175(INI))
(opinjoni: ENVI, EMPL, IMCO)

Kumitat CONT

- Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet - Ġlieda kontra l-frodi - Rapport Annwali 2010 (2011/2154(INI))
(opinjoni: REGI)

Kumitat CULT

- Il-kontibut tal-istituzzjonijiet Ewropej għall-konsolidazzjoni u l-progress tal-proċess ta' Bolonja (2011/2180(INI))
(opinjoni: ITRE, IMCO)

Kumitat IMCO

- It-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern (2011/2155(INI))
(opinjoni: ITRE)

Kumitat JURI

- Qafas ta' Governanza Korporattiva għall-kumpaniji Ewropej (2011/2181(INI))
(opinjoni: FEMM, EMPL, ITRE, ECON, IMCO)

Kumitat REGI

- Evoluzzjoni tal-Istrateġiji Makroreġjonali tal-UE: Prassi Attwali u Prospettivi Futuri, b'mod partikolari fil-Mediterran (2011/2179(INI))
(opinjoni: CULT)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 119 tar-Regoli ta' Proċedura )

Kumitat ECON

- Rapport annwali tal-BĊE għall-2010 (2011/2156(INI))

Kumitati assoċjati

Kumitat ENVI

- Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 (2011/2095(INI))
(opinjoni: AGRI, IMCO, TRAN, REGI)
Kumitati assoċjati ENVI, ITRE
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 08.09.2011)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat INTA

- Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ġeorġja (2011/2133(INI))
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: INTA

- Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina (2011/2132(INI))
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: INTA

Kumitat AFET

- Kummerċ għall-Bidla: L-Istrateġija Kummerċjali u ta' Investiment tal-UE għan-Nofsinhar tal-Mediterran wara r-rivoluzzjonijiet tar-Rebbiegħa Għarbija (2011/2113(INI))
irreferut responsabbli: INTA
opinjoni: AFET, EMPL, ITRE

- Green Paper: Il-bidla ta' sfidi f’opportunitajiet: lejn qafas strateġiku komuni għall-finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE (2011/2107(INI))
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, LIBE, IMCO, REGI

Kumitat AFCO

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimmodifika l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: AFCO

Kumitat EMPL

- Il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (Riformulazzjoni) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: EMPL

Kumitat JURI

- Id-dritt ta' aċċess għal avukat fil-qafas tal-proċedimenti kriminali u d-dritt ta' komunikazzjoni mal-arrest (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))
irreferut responsabbli: LIBE
opinjoni: JURI

Emendi għar-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 212 tar-Regoli ta' proċedura)

Kumitat AFCO

- Emenda għar-Regoli ta' Proċedura rigward kodiċi ta' kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-interessi finanzjarji u l-kunflitt ta' interessi (2011/2174(REG))

- Emenda tal-Artikolu 48(2) tar-Regolament tal-Parlament dwar ir-rapporti fuq inizjattiva proprja (2011/2168(REG))


16. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

389

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

276

0018/2011

Martin Ehrenhauser

39

0019/2011

Andreas Mölzer

33

0020/2011

Peter Skinner

107

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

315

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

156

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

64

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

347

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

223

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

165

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

108

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

125

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

39

0031/2011

Giovanni Collino

15

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

72

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

47

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

48

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

93

0036/2011

Valdemar Tomaševski

18

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

68

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

26


17. Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Marzu I u II 2011 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


18. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru1760/2000 dwar l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini u t-tneħħija tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar volontarju taċ-ċanga (COM(2011)0525 - C7-0227/2011 - 2011/0229(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill64/432/KEE fir-rigward tad-databases tal-kompjuter li huma parti min-netwerks ta’ sorveljanza fl-Istati Membri (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ skambju ta’ informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta’ Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea (11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE, ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-baġit ġenerali għall-2011: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Settembru 2011 (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5 għall-baġit ġenerali għall-2011: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Settembru 2011 (13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 33/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0076/2011 - C7-0245/2011 - 2011/2183(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

EMPL


19. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


20. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 26 ta' Settembru 2011 sad-data 29 ta' Settembru 2011.


21. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anness 1 - Epilessija (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub 0022/2011 imressqa mill-Membri Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner u Angelika Werthmann, dwar l-epilessija (punt 5 tal- Minuti ta' 15.9.2011) u (P7_TA(2011)0395) iffirmata minn 459 Membru:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza