Index 
Proces-verbal
PDF 255kWORD 251k
Joi, 15 septembrie 2011 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Foametea din Africa de Est (dezbatere)
 3.Poziţia şi angajamentul UE în vederea reuniunii la nivel înalt a ONU cu privire la prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile (dezbatere)
 4.Abordarea strategică a UE în vederea Conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT din 2012 (dezbatere)
 5.Epilepsie (declaraţie scrisă)
 6.Votare
  
6.1.Negocierile în vederea încheierii Acordului de asociere UE-Moldova (vot)
  
6.2.Situaţia din Libia (vot)
  
6.3.Situaţia din Siria (vot)
  
6.4.Remedierea decalajului dintre legislaţia anticorupţie şi realitate (vot)
  
6.5.Foametea din Africa de Est (vot)
  
6.6.Poziţia şi angajamentul UE în vederea reuniunii la nivel înalt a ONU cu privire la prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile (vot)
  
6.7.Abordarea strategică a UE în vederea Conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT din 2012 (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Poziţia Consiliului în prima lectură
 11.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
11.1.Belarus: arestarea lui Ales Beliaţki, apărător al drepturilor omului
  
11.2.Sudan: situaţia din Kordofanul de Sud şi Nilul Albastru
  
11.3.Eritreea: cazul lui Isaak Dawit
 12.Votare
  
12.1.Belarus: arestarea lui Ales Beliaţki, apărător al drepturilor omului (vot)
  
12.2.Sudan: situaţia din Kordofanul de Sud şi Nilul Albastru (vot)
  
12.3.Eritreea: cazul lui Isaak Dawit (vot)
 13.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 14.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 17.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 18.Depunere de documente
 19.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 20.Calendarul următoarelor şedinţe
 21.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Epilepsia (declaraţie scrisă)


A PREZIDAT: Giles CHICHESTER
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Foametea din Africa de Est (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Foametea din Africa de Est

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Michèle Striffler, în numele Grupului PPE, Thijs Berman, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Nirj Deva, în numele Grupului ECR, Elie Hoarau, în numele Grupului GUE/NGL, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nirj Deva, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Franziska Keller, Valdemar Tomaševski, João Ferreira, Birgit Schnieber-Jastram, Ricardo Cortés Lastra, Judith Sargentini, Charles Tannock, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nirj Deva, Andreas Mölzer, Alf Svensson, Norbert Neuser, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Fiorello Provera, Eduard Kukan şi Cristian Dan Preda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Mario Mauro, Mairead McGuinness şi Elena Băsescu.

A intervenit Cecilia Malmström.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR, referitoare la foametea din Africa de Est (B7-0490/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon, Corina Creţu şi Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D, referitoare la foametea din Africa de Est (B7-0491/2011);

- Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la foametea din Africa de Est (B7-0492/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram şi Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, referitoare la foametea din Africa de Est (B7-0493/2011);

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la foametea din Africa de Est (B7-0494/2011);

- Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer şi Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la foametea din Africa de Est (B7-0495/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 15.9.2011.


3. Poziţia şi angajamentul UE în vederea reuniunii la nivel înalt a ONU cu privire la prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Poziţia şi angajamentul UE în vederea reuniunii la nivel înalt a ONU cu privire la prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Simon Busuttil, în numele Grupului PPE, Glenis Willmott, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête şi Christa Klaß.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu şi Rareş-Lucian Niculescu.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,
Linda McAvan şi Glenis Willmott, în numele Grupului S&D,
Michèle Rivasi şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,
Marina Yannakoudakis şi Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR, referitoare la poziția și angajamentul Uniunii Europene în perspectiva reuniunii ONU la nivel înalt privind prevenirea și controlul bolilor netransmisibile (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese şi Simon Busuttil, în numele Grupului PPE, referitoare la poziţia şi angajamentul Uniunii Europene în perspectiva reuniunii ONU la nivel înalt privind prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile (B7-0489/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 15.9.2011.


4. Abordarea strategică a UE în vederea Conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT din 2012 (dezbatere)

Întrebare orală (O-000180/2011) adresată de Herbert Reul, în numele Comisiei ITRE, Comisiei: Abordarea strategică a Uniunii Europene în vederea Conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT din 2012 (CMR-12) (B7-0429/2011).

Herbert Reul a dezvoltat întrebarea orală.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, Catherine Trautmann, în numele Grupului S&D, şi Lena Ek, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Silvia-Adriana Ţicău şi Juozas Imbrasas.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Martin Kastler.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Herbert Reul, în numele Comisiei ITRE, referitoare la Conferința mondială pentru radiocomunicații a UIT din 2012 - abordarea strategică a Uniunii Europene (CMR-12) (B7-0480/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 15.9.2011.


(Şedinţa, suspendată la 11.15, a fost reluată la 12.00.)

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

5. Epilepsie (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0022/2011 depusă de deputaţii Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner şi Angelika Werthmann privind epilepsia a întrunit la data de 15 septembrie 2011 semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, ea va fi transmisă, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură, destinatarilor respectivi şi publicată în Textele adoptate ale prezentei şedinţe (P7_TA-PROV(2011)0395), cu menţionarea numelor semnatarilor în procesul-verbal (a se vedea anexa 1).

A intervenit: Angelika Werthmann.

°
° ° °

A intervenit: Konrad Szymański.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Negocierile în vederea încheierii Acordului de asociere UE-Moldova (vot)

Raport conținând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în vederea încheierii unui Acord de asociere [2011/2079(INI)] Raportor: Graham Watson (A7-0289/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0385)


6.2. Situaţia din Libia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 şi B7-0518/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0513/2011

(care înlocuieşte B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 şi B7-0518/2011):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos şi Anna Ibrisagic, în numele Grupului PPE,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb şi Rosario Crocetta, în numele Grupului S&D,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells şi Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2011)0386)


6.3. Situaţia din Siria (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 şi B7-0487/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0482/2011

(care înlocuieşte B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 şi B7-0487/2011):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon şi Carmen Romero López, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel şi François Alfonsi, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2011)0387)

(Propunerea de rezoluţie B7-0484/2011 a devenit caducă.)


6.4. Remedierea decalajului dintre legislaţia anticorupţie şi realitate (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0481/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0388)

Intervenţii

Martin Schulz, Franz Obermayr, Chris Davies şi Jean-Paul Gauzès cu privire la funcţionarea posturilor lor de vot.


6.5. Foametea din Africa de Est (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 şi B7-0495/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0490/2011

(care înlocuieşte B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 şi B7-0495/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan, Ioannis Kasoulides, Michael Gahler şi Joachim Zeller, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Corina Creţu, Pino Arlacchi, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir şi Vincent Peillon, în numele Grupului S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE,

Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR,

Liem Hoang Ngoc, Gabriele Zimmer şi Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0389)


6.6. Poziţia şi angajamentul UE în vederea reuniunii la nivel înalt a ONU cu privire la prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0488/2011 şi B7-0489/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0488/2011/rév

(care înlocuieşte B7-0488/2011 şi B7-0489/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese şi Simon Busuttil, în numele Grupului PPE,

Linda McAvan şi Glenis Willmott, în numele Grupului S&D,

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,

Michèle Rivasi şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Marina Yannakoudakis şi Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0390)

Intervenţii

Peter Liese, înainte de votare, pentru a aduce explicaţii cu privire la lista voturilor.


6.7. Abordarea strategică a UE în vederea Conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT din 2012 (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0480/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0391)


7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Situaţia din Libia - RC-B7-0513/2011

Tunne Kelam, Anna Záborská, Hannu Takkula, Mitro Repo, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall şi Rui Tavares

Situaţia din Siria - RC-B7-0482/2011

Tunne Kelam, Mitro Repo, Paul Murphy şi Adam Bielan

Remedierea decalajului dintre legislaţia anticorupţie şi realitate - B7-0481/2011

Anna Záborská, Peter Jahr, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik şi Syed Kamall

Foametea din Africa de Est - RC-B7-0490/2011

Anna Záborská, Mitro Repo şi Seán Kelly

Poziţia şi angajamentul UE în vederea reuniunii la nivel înalt a ONU cu privire la prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile - RC-B7-0488/2011/rev

Anna Záborská şi Seán Kelly

Abordarea strategică a UE în vederea Conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT din 2012 - B7-0480/2011

Adam Bielan


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Konrad Szymański, Franz Obermayr şi Norbert Glante au anunţat că, din motive tehnice, nu au putut participa la votul asupra propunerii de rezoluţie B7-0481/2011.


(Şedinţa, suspendată la 12.50, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


10. Poziţia Consiliului în prima lectură

Preşedintele a anunţat, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziţii a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţie a Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unei acţiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD))
retrimis fond: CULT.

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 16 septembrie 2011.


11. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 13.9.2011)


11.1. Belarus: arestarea lui Ales Beliaţki, apărător al drepturilor omului

Propuneri de rezoluţii B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 şi B7-0500/2011

A intervenit Véronique De Keyser pentru a menţiona cazul lui Rafah Nached, deţinută şi dispărută în Siria.

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Justas Vincas Paleckis, Leonidas Donskis şi Cristian Dan Preda au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Csaba Sógor, în numele Grupului PPE, Mitro Repo, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki, Jiří Maštálka, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Bernd Posselt şi Cristian Dan Preda, et Krzysztof Lisek.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Seán Kelly, Jacek Saryusz-Wolski, Franz Obermayr, Sari Essayah, Bogusław Sonik şi Michael Gahler.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 15.9.2011.


11.2. Sudan: situaţia din Kordofanul de Sud şi Nilul Albastru

Propuneri de rezoluţii B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 şi B7-0508/2011

Charles Tannock, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland şi Cristian Dan Preda au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Sari Essayah, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Seán Kelly şi Joanna Senyszyn.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Albert Deß, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Corina Creţu, Bogusław Sonik, Mitro Repo şi George Sabin Cutaş, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Posselt.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 15.9.2011.


11.3. Eritreea: cazul lui Isaak Dawit

Propuneri de rezoluţii B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 şi B7-0512/2011

Judith Sargentini, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ana Gomes, Olle Schmidt şi Filip Kaczmarek au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Zuzana Roithová, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, şi Elena Băsescu.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Seán Kelly, Anna Záborská, Mitro Repo, Gesine Meissner şi Krzysztof Lisek.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

A intervenit Charles Tannock.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.3 al PV din 15.9.2011.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Belarus: arestarea lui Ales Beliaţki, apărător al drepturilor omului (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 şi B7-0500/2011,

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0496/2011

(care înlocuieşte B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 şi B7-0500/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik şi Gabriele Albertini, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin şi Marek Siwiec, în numele Grupului S&D,

Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells şi Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE,

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0392)


12.2. Sudan: situaţia din Kordofanul de Sud şi Nilul Albastru (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 şi B7-0508/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0501/2011

(care înlocuieşte B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 şi B7-0508/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik şi Gabriele Albertini, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt şi Patrice Tirolien, în numele Grupului S&D,

Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells şi Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE,

Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0393)


12.3. Eritreea: cazul lui Isaak Dawit (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 şi B7-0512/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0505/2011

(care înlocuieşte B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 şi B7-0512/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Gabriele Albertini, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes şi Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D,

Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE,

Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR,

Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat şi Elie Hoarau, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0394)


13. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


14. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La cererea Grupurilor ALDE şi Verts/ALE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

EMPL: Andrea Zanoni, care îl înlocuieşte pe Vincenzo Iovine

TRAN: Vincenzo Iovine, care îl înlocuieşte pe Andrea Zanoni

Subcomisia SEDE: Tarja Cronberg, care o înlocuieşte pe Ulrike Lunacek

Subcomisia DROI: Rui Tavares

Delegaţia pentru relaţiile cu Iran: Tarja Cronberg, care o înlocuieşte pe Barbara Lochbihler

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Nicole Kiil-Nielsen, care îl înlocuieşte pe Yannick Jadot.


15. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă

ITRE

- O piață digitală unică competitivă - e-Guvernarea ca vârf de lance (2011/2178(INI))
(aviz: CULT, ENVI, EMPL, JURI, LIBE, IMCO, REGI)

PETI

- Raport privind cetăţenia Uniunii în 2010: Eliminarea obstacolelor din calea exercitării drepturilor cetățenilor UE (2011/2182(INI))
(aviz: FEMM, AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, TRAN)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 42 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Sistemul jurisdicţional pentru litigiile în materie de brevete (2011/2176(INI))
(aviz: AFCO, ITRE)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Impactul crizei financiare asupra sectorului apărării din statele membre ale UE (2011/2177(INI))
(aviz: ITRE)

- Revizuirea politicii europene de vecinătate (2011/2157(INI))
(aviz: AFCO, DEVE, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, REGI)

AGRI

- Evitarea risipei de alimente: strategii pentru creșterea eficienței lanțului alimentar din UE (2011/2175(INI))
(aviz: ENVI, EMPL, IMCO)

CONT

- Protejarea intereselor financiare ale Comunităților – Lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2010 (2011/2154(INI))
(aviz: REGI)

CULT

- Contribuţia instituţiilor europene la consolidarea şi la progresul procesului de la Bologna (2011/2180(INI))
(aviz: ITRE, IMCO)

IMCO

- Tabloul de bord al pieţei interne (2011/2155(INI))
(aviz: ITRE)

JURI

- Un cadru de guvernanță corporativă pentru societăţile europene (2011/2181(INI))
(aviz: FEMM, EMPL, ITRE, ECON, IMCO)

REGI

- Evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în Mediterana (2011/2179(INI))
(aviz: CULT)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 119 din Regulamentul de procedură)

ECON

- Raportul anual 2010 al BCE (2011/2156(INI))

Comisii asociate

ENVI

- Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 (2011/2095(INI))
(aviz: AGRI, IMCO, TRAN, REGI)
Comisii asociate ENVI, ITRE
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 08.09.2011)

Sesizarea comisiilor

INTA

- Recomandări adresate Consiliului, Comisiei şi SEAE privind negocierea Acordului de asociere UE-Georgia (2011/2133(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: INTA

- Recomandări adresate Consiliului, Comisiei şi SEAE privind negocierea Acordului de asociere UE-Ucraina (2011/2132(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: INTA

AFET

- Comerţ pentru schimbare: strategia comercială şi de investiţii a UE pentru Mediterana Meridională în urma revoluţiilor de primăvară arabe (2011/2113(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: AFET, EMPL, ITRE

- Carte verde: De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE (2011/2107(INI))
retrimis fond: ITRE
aviz: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, LIBE, IMCO, REGI

AFCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a statutului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
retrimis fond: JURI
aviz: AFCO

EMPL

- Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))
retrimis fond: JURI
aviz: EMPL

JURI

- Dreptul de acces la un avocat în cadrul procedurilor penale şi dreptul de comunicare după arestare (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))
retrimis fond: LIBE
aviz: JURI

Modificarea Regulamentului de procedură (articolul 212 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Modificări ale Regulamentului de procedură referitoare la un cod de conduită al deputaţilor din Parlamentul European în ceea ce priveşte interesele financiare şi conflictele de interese (2011/2174(REG))

- Modificarea articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind rapoartele din proprie iniţiativă (2011/2168(REG))


16. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

389

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

276

0018/2011

Martin Ehrenhauser

39

0019/2011

Andreas Mölzer

33

0020/2011

Peter Skinner

107

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

315

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

156

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

64

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

347

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

223

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

165

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

108

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

125

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

39

0031/2011

Giovanni Collino

15

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

72

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

47

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

48

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

93

0036/2011

Valdemar Tomaševski

18

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

68

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

26


17. Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune martie I şi II 2011 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


18. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită și mânzat (COM(2011)0525 - C7-0227/2011 - 2011/0229(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce privește bazele de date electronice care fac parte din rețelele de supraveghere din statele membre (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, denumirea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI, IMCO

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AFET, INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană şi Republica Liberia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernanţă şi la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, ENVI

- Propunere de decizie a Consiliului cu privire la încheierea acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Indonezia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Proiect de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2011: poziția Consiliului din 12 septembrie 2011 (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2011: poziția Consiliului din 12 septembrie 2011 (13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 33/2011 - Sectiunea III - Comisie (N7-0076/2011 - C7-0245/2011 - 2011/2183(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul minim de formare a navigatorilor (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL


19. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


20. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 26 septembrie 2011 şi 29 septembrie 2011.


21. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Epilepsia (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0022/2011 depusă de deputaţii Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner şi Angelika Werthmann, referitoare la epilepsie (punctul 5 al PV din 15.9.2011) şi (P7_TA(2011)0395), semnată de 459 de deputaţi:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate