Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2828(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0525/2011

Arutelud :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Hääletused :

PV 29/09/2011 - 10.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0429

Protokoll
Teisipäev, 27. september 2011 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

13.  ÜRO Peaassamblee ministrite nädalal toimunu, eelkõige seoses Lähis-Ida rahuprotsessi ja Põhja-Aafrikaga (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ÜRO Peaassamblee ministrite nädalal toimunu, eelkõige seoses Lähis-Ida rahuprotsessi ja Põhja-Aafrikaga

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Georgios Toussas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Krisztina Morvai ja Chris Davies, Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Jill Evans, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Salavrakos, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Frédérique Ries, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Graham Watson, Geoffrey Van Orden, Margrete Auken, Vytautas Landsbergis, Hans-Gert Pöttering, Proinsias De Rossa, Chris Davies, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Graf Lambsdorff, Ashley Fox, Franziska Katharina Brantner, Mário David ja Kader Arif.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Rui Tavares, Michael Cashman, kes andis teada, et külaliste rõdul viibisid Lõuna-Aafrika parlamendi liikmed, Mario Mauro, Saïd El Khadraoui, Tokia Saïfi, Roberto Gualtieri, György Schöpflin, Göran Färm, Georgios Koumoutsakos, María Muñiz De Urquiza, Cristian Dan Preda, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Boris Zala, Sari Essayah, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Francisco José Millán Mon, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Katarína Neveďalová, Kyriakos Mavronikolas, Izaskun Bilbao Barandica, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu ja Hannu Takkula.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Karima Delli, Isabelle Durant, Yannick Jadot, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0525/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Iacolino ja Dominique Vlasto fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0526/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala ja Raimon Obiols fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0527/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0528/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo ja João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0529/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0530/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.9.2011protokoll punkt 10.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika