Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Вторник, 27 септември 2011 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ (разискване)
 4.Нова търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“ (разискване)
 5.Време за въпроси към Комисията
 6.Създаването на Евро-средиземноморски програми "Еразъм" и "Леонардо" (писмена декларация)
 7.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Търговия със селскостопански и риболовни продукти между ЕО и Палестина *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Споразумение между ЕО и Мексико относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между ЕО и Кабо Верде *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Меморандум за сътрудничество между Европейския съюз и Съединените американски щати в сферата на научноизследователската и развойната дейност в областта на гражданското въздухоплаване *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Разширяване на обхвата на регламента относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Системата на eвропейските училища (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Специализирано трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната ***I (гласуване)
  
8.11.Стоки и технологии с двойна употреба ***I (гласуване)
  
8.12.Tуризмът в Европа (гласуване)
  
8.13.Пътната безопасност в Европа (гласуване)
  
8.14.Инфраструктурата на язовирите в развиващите се страни (гласуване)
  
8.15.Подпомагане на развиващите се страни за справяне с предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност (гласуване)
  
8.16.Едностранни декларации към протоколите от заседанията на Съвета (гласуване)
  
8.17.Нова търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“ (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Време за въпроси към председателя на Еврогрупата, Jean-Claude Juncker
 13.Седмичната дейност в Общото събрание на ООН, по-специално мирния процес в Близкия изток и Северна Африка (разискване)
 14.Среща на върха на Източното партньорство (Варшава, 29 септември) (разискване)
 15.Съвет по правата на човека на ООН: сексуална ориентация и полова идентичност (разискване)
 16.Напрежение между Турция и Република Кипър (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Създаване на Евро-средиземноморски програми "Еразъм" и "Леонардо" (писмена декларация)
Протокол (217 kb) Присъствен списък (61 kb)    Резултати от поименно гласуване (315 kb) Приложение 1 (9 kb) 
 
Протокол (228 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (305 kb) Резултати от поименно гласуване (198 kb)    
 
Протокол (277 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (527 kb) Резултати от поименно гласуване (575 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност