Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 27. september 2011 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle (forhandling)
 4.En ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien (forhandling)
 5.Spørgetid til Kommissionen
 6.Oprettelse af ”Erasmus”- og ”Leonardo da Vinci”-Euro-Middelhavsprogrammer (skriftlig erklæring)
 7.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 8.Afstemningstid
  8.1.Handel med landbrugsprodukter og fiskevarer mellem EU og Palæstina *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.2.Aftale mellem EU og Mexico om visse aspekter af lufttrafik *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.3.Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Kap Verde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.4.Samarbejdsmemorandum mellem EU og Amerikas Forenede Stater om forskning og udvikling inden for civil luftfart *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.5.Udvidelse af anvendelsesområdet for forordningen om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.6.EU-finansiering af forskning og innovation (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.7.Europaskolesystemet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.8.EU's fremtidige samhørighedspolitik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.9.EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.10.Erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet ***I (afstemning)
  8.11.Kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse ***I (afstemning)
  8.12.Turismepolitik for Europa (afstemning)
  8.13.Europæisk trafiksikkerhed 2011-2020 (afstemning)
  8.14.Finansiering til forstærkning af dæmningsinfrastruktur i udviklingslande (afstemning)
  8.15.Bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer (afstemning)
  8.16.Ensidige erklæringer der medtages i protokollerne fra Rådets møder (afstemning)
  8.17.En ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Spørgetid til Europgruppens formand, Jean-Claude Juncker
 13.Ministeruge under FN's generalforsamling, navnlig fredsprocessen i Mellemøsten og Nordafrika (forhandling)
 14.Topmøde om østpartnerskabet (den 29. september i Warszawa) (forhandling)
 15.Menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet i De Forenede Nationer (forhandling)
 16.Spændinger mellem Tyrkiet og Republikken Cypern (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Oprettelse af "Erasmus"- og "Leonardo da Vinci"-Euro-Middelhavsprogrammer (skriftlig erklæring)
Protokol (187 kb) Deltagerliste (61 kb)    Afstemning ved navneopråb (315 kb) Bilag 1 (8 kb) 
 
Protokol (189 kb) Deltagerliste (52 kb) Afstemningsresultater (281 kb) Afstemning ved navneopråb (183 kb)    
 
Protokol (251 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (392 kb) Afstemning ved navneopråb (500 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik