Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 27 september 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det humanitära biståndets roll (debatt)
 4.En ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin (debatt)
 5.Frågestund för frågor till kommissionen
 6.Inrättandet av Erasmus- och Leonardo-program för Europa-Medelhavsområdet (skriftlig förklaring)
 7.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 8.Omröstning
  8.1.Handel med jordbruksprodukter och fiskeriprodukter mellan EU och Palestina *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Avtal EU/Mexiko om vissa luftfartsaspekter *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Kap Verde *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Samarbetsmemorandum EU/Förenta staterna om forskning och utveckling inom den civila luftfarten *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.5.Utvidgning av tillämpningsområdet för förordningen om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.EU:s finansiering av forskning och innovation (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.7.Systemet med Europaskolor (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.8.EU:s framtida sammanhållningspolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.9.Den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det humanitära biståndets roll (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.10.Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet ***I (omröstning)
  8.11.Produkter och teknik med dubbla användningsområden ***I (omröstning)
  8.12.Europeisk turism (omröstning)
  8.13.Europeisk trafiksäkerhet 2011–2020 (omröstning)
  8.14.Damminfrastrukturen i utvecklingsländerna (omröstning)
  8.15.EU:s policyram för att hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen (omröstning)
  8.16.Ensidiga förklaringar i protokoll från rådets sammanträden (omröstning)
  8.17.En ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Frågestund för frågor till Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker
 13.Verksamheten i FN:s generalförsamling den här veckan, särskilt fredsprocessen i Mellanöstern samt Nordafrika (debatt)
 14.Toppmötet om det östliga partnerskapet (den 29 september i Warsawa) (debatt)
 15.Sexuell läggning och könsidentitet - arbetet inom FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt)
 16.Spänningar mellan Turkiet och Republiken Cypern (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Inrättandet av Erasmus- och Leonardo-program för Europa-Medelhavsområdet (skriftlig förklaring)
Protokoll (193 kb) Närvarolista (61 kb)    Omröstningar med namnupprop (315 kb) Bilaga 1 (8 kb) 
 
Protokoll (190 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (277 kb) Omröstningar med namnupprop (172 kb)    
 
Protokoll (248 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (449 kb) Omröstningar med namnupprop (498 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy