Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. september 2011 - Strasbourg

8. Tasuta toiduabi programm (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Tasuta toiduabi programm

Marek Sawicki (nõukogu eesistuja) ja Dacian Cioloş (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Czesław Adam Siekierski fraktsiooni PPE nimel, Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni S&D nimel, George Lyon fraktsiooni ALDE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta), Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage ja Rareş-Lucian Niculescu.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Sõna võtsid Ulrike Rodust, Georgios Papastamkos, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă ja Elisabeth Morin-Chartier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu ja Anne Delvaux.

Sõna võtsid Dacian Cioloş ja Marek Sawicki.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika