Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras

8. Programa „Nemokamas maistas“ (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Programa „Nemokamas maistas“

Marek Sawicki (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dacian Cioloş (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Czesław Adam Siekierski PPE frakcijos vardu, Luis Manuel Capoulas Santos S&D frakcijos vardu, George Lyon ALDE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dimitar Stoyanov, Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage ir Rareş-Lucian Niculescu.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ulrike Rodust, Georgios Papastamkos, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă ir Elisabeth Morin-Chartier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu ir Anne Delvaux.

Kalbėjo: Dacian Cioloş ir Marek Sawicki.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika