Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2011. gada 28. septembris - Strasbūra

8. Bezmaksas pārtikas programma "Food for Free" (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Bezmaksas pārtikas programma "Food for Free".

Marek Sawicki (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Dacian Cioloş (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Czesław Adam Siekierski PPE grupas vārdā, Luis Manuel Capoulas Santos S&D grupas vārdā, George Lyon ALDE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage un Rareş-Lucian Niculescu.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ulrike Rodust, Georgios Papastamkos, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă un Elisabeth Morin-Chartier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu un Anne Delvaux.

Uzstājās Dacian Cioloş un Marek Sawicki.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika