Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 september 2011 - Straatsburg

8. "Food for Free"-programma (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: "Food for Free"-programma

Marek Sawicki (fungerend voorzitter van de Raad) en Dacian Cioloş (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Czesław Adam Siekierski, namens de PPE-Fractie, Luis Manuel Capoulas Santos, namens de S&D-Fractie, George Lyon, namens de ALDE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage en Rareş-Lucian Niculescu.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Rodust, Georgios Papastamkos, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă en Elisabeth Morin-Chartier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu en Anne Delvaux.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş en Marek Sawicki.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid