Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 septembrie 2011 - Strasbourg

8. Programul „Alimente gratuite” (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Programul „Alimente gratuite”

Marek Sawicki (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Dacian Cioloş (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Czesław Adam Siekierski, în numele Grupului PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S&D, George Lyon, în numele Grupului ALDE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage şi Rareş-Lucian Niculescu.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ulrike Rodust, Georgios Papastamkos, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă şi Elisabeth Morin-Chartier.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu şi Anne Delvaux.

Au intervenit: Dacian Cioloş şi Marek Sawicki.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate