Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. septembra 2011 - Štrasburg

8. Program Potraviny zadarmo (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program Potraviny zadarmo

Marek Sawicki (úradujúci predseda Rady) a Dacian Cioloş (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Czesław Adam Siekierski v mene skupiny PPE, Luis Manuel Capoulas Santos v mene skupiny S&D, George Lyon v mene skupiny ALDE, James Nicholson v mene skupiny ECR, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, nezaradený poslanec, Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage a Rareş-Lucian Niculescu.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ulrike Rodust, Georgios Papastamkos, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă a Elisabeth Morin-Chartier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu a Anne Delvaux.

V rozprave vystúpili: Dacian Cioloş a Marek Sawicki.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia