Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2733(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000181/2011 (B7-0436/2011)

Forhandlinger :

PV 28/09/2011 - 9
CRE 28/09/2011 - 9

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 28. september 2011 - Strasbourg

9. Rio+20-topmødet (forhandling)
CRE

Mundtlig forespørgsel (O-000181/2011) af Jo Leinen, for ENVI, til Rådet: Centrale målsætninger for De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) i Rio de Janeiro (B7-0436/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000182/2011) af Jo Leinen, for ENVI, til Kommissionen: Centrale målsætninger for De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) i Rio de Janeiro (B7-0437/2011)

Jo Leinen begrundede de mundtlige forespørgsler.

Andrzej Kraszewski (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B7-0436/2011.

Janez Potočnik og Connie Hedegaard (medlemmer af Kommissionen) besvarede spørgsmålet B7-0437/2011.

Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Giles CHICHESTER
næstformand

Talere: Vittorio Prodi for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Sandrine Bélier for Verts/ALE-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Romana Jordan Cizelj og Dimitar Stoyanov, Nick Griffin, løsgænger, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karl-Heinz Florenz, Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska og Maria Da Graça Carvalho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira og Angelika Werthmann.

Connie Hedegaard tog ordet.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Andrzej Kraszewski tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký og Kartika Tamara Liotard, for ENVI, om udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) (B7-0522/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 29.9.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik