Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2733(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000181/2011 (B7-0436/2011)

Arutelud :

PV 28/09/2011 - 9
CRE 28/09/2011 - 9

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 28. september 2011 - Strasbourg

9. Rio+20 tippkohtumine (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000181/2011), mille esitas(id) Jo Leinen, ENVI komisjoni nimel nõukogule: Rio de Janeiros toimuva ÜRO säästva arengu konverentsi (Rio+20 tippkohtumine) peamised eesmärgid (B7-0436/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000182/2011), mille esitas(id) Jo Leinen, ENVI komisjoni nimel komisjonile: Rio de Janeiros toimuva ÜRO säästva arengu konverentsi (Rio+20 tippkohtumine) peamised eesmärgid (B7-0437/2011)

Jo Leinen esitas suuliselt vastatavad küsimused.

Andrzej Kraszewski (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele B7-0436/2011.

Janez Potočnik ja Connie Hedegaard (komisjoni liikmed) vastasid küsimusele B7-0437/2011.

Sõna võttis Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Giles CHICHESTER
asepresident

Sõna võtsid Vittorio Prodi fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Romana Jordan Cizelj ja Dimitar Stoyanov, Nick Griffin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karl-Heinz Florenz, Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska ja Maria Da Graça Carvalho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira ja Angelika Werthmann.

Sõna võttis Connie Hedegaard.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võttis Andrzej Kraszewski.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký ja Kartika Tamara Liotard ENVI komisjoni nimel: ELi ühise seisukoha väljatöötamine eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20) (B7-0522/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.9.2011protokoll punkt 10.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika