Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2733(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000181/2011 (B7-0436/2011)

Keskustelut :

PV 28/09/2011 - 9
CRE 28/09/2011 - 9

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 28. syyskuuta 2011 - Strasbourg

9. Rio+20 Earth Summit -huippukokous (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-000181/2011) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Rio de Janeirossa pidettävään Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssiin (Rio+20) liittyvät päätavoitteet (B7-0436/2011)

Suullinen kysymys (O-000182/2011) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Rio de Janeirossa pidettävään Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssiin (Rio+20) liittyvät päätavoitteet (B7-0437/2011)

Jo Leinen esitteli suulliset kysymykset.

Andrzej Kraszewski (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B7-0436/2011.

Janez Potočnik ja Connie Hedegaard (komission jäsenet) vastasivat kysymykseen B7-0437/2011.

Karl-Heinz Florenz käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Giles CHICHESTER

Puheenvuorot: Vittorio Prodi S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Sandrine Bélier Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Romana Jordan Cizelj ja Dimitar Stoyanov, sitoutumaton Nick Griffin, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karl-Heinz Florenz, Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska ja Maria Da Graça Carvalho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira ja Angelika Werthmann.

Connie Hedegaard käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Andrzej Kraszewski käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký ja Kartika Tamara Liotard ENVI-valiokunnan puolesta EU:n yhteisen kannan muodostamisesta ennen Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssia (Rio+20) (B7-0522/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.9.2011, kohta 10.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö